กรมท่าอากาศยาน ทุ่มงบ 3.4 หมื่นล้าน พัฒนาสนามบิน 28 แห่ง

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

กรมท่าอากาศยาน ทุ่มงบ 3.4 หมื่นล้าน  พัฒนาสนามบิน 28 แห่ง


เมืองทองธานี-นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการเปิดงาน “ Airports For All : กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน” เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่ง (และอีก 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานเบตง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า การพัฒนาท่าอากาศยานถือเป็นแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคระยะ 20 ปี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยจัดสรรงบประมาณในช่วงการพัฒนา 10 ปีแรก (2561 - 2570) ประมาณ 34,507 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2561 - 2565 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 17 โครงการก่อสร้างใหม่ 1 ท่าอากาศยาน วงเงินลงทุน 27,248 ล้านบาท ปี 2566 - 2570 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 8 โครงการวงเงินลงทุน 7,259 ล้านบาท สำหรับปี 2571 - 2580 ทย. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

ด้าน นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวเสริมว่า นอกจากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานแล้ว ทย. ยังให้ความสำคัญกับชุมชน โดยมีการจัดสรรพื้นที่เช่าภายในท่าอากาศยาน ให้สินค้าท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ถพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 30 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ ยังยกระดับสู่การเป็นสนามบินศุลกากร โดยติดตั้งระบบ C.I.Q. (Customers Immigration Quarantine) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องผ่านการเดินทางหลายท่าอากาศยาน สามารถเช็คอินสัมภาระและสินค้าต่างๆ จากต้นทางสู่ปลายทางเพียงครั้งเดียวได้เลย และยังมีการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยาน ให้เป็นฐานฝึกให้โรงเรียนการบิน เพื่อผลิตบุคลากรทางการบินที่มีศักยภาพ และเพียงพอตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในอนาคตด้วย 

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ