ทช.สร้างถนนเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก
รองรับจราจรหนาแน่น คาดแล้วเสร็จปลายปี 61

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ทช.สร้างถนนเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก <br> รองรับจราจรหนาแน่น คาดแล้วเสร็จปลายปี 61


กรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพฯ โดยเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองรับเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ตลอดจน การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2561 นี้ 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) โดยแบ่งออกเป็น 4 สัญญา ดังนี้ 

สัญญาที่ 1 (ตอน NS1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 5.2 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะเกรียง จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,604.700 ล้านบาท ขณะนี้มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 91.05 

สัญญาที่ 2 (ตอน NS2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 1,871.396 ล้านบาท ขณะนี้มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 90.41 

สัญญาที่ 3 (ตอน NS3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.322 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 2,007 ล้านบาท ขณะนี้มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 86.23 

และสัญญาที่ 4 (ตอน CD ROAD) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ไป-กลับ รวม 10 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนตัดกับ CD Road จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตัน จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ จำนวน 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,275.640 ล้านบาท ขณะนี้ มีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 87.36  

โดยทั้ง 4 สัญญานี้ กรมฯ ได้พิจารณาออกแบบผิวทางลาดยางเป็นแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย อย่างไรก็ดี คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 นี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ