"อธิการบดีมจร"รูปใหม่จัดทัพ! เจ้าคุณประสารวางแผน-พระครูเชี่ยวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งให้พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 และจะมีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งในวันที่ 17 ส.ค2561 เวลา 10.00น. ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชปริยัติกวีได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี โดยมีตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเช่นพระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.(เชี่ยว ชุตินทริโย) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นต้น
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ