“TDSA” จัดงาน เชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น ย้ำ “นักธุรกิจหัวใจสำคัญ” ดันอุตสาหกรรมยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“TDSA” จัดงาน เชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น  ย้ำ  “นักธุรกิจหัวใจสำคัญ” ดันอุตสาหกรรมยั่งยืน


สมาคมการขายตรงไทย” จัดงาน “TDSA AWARD 2018” ครั้งที่ 18  เพื่อเชิดชูเกียรติและตอกย้ำความสำเร็จ ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี รวมถึงเป็นการโชว์ศักยภาพและความมั่นคงของธุรกิจขายตรงไทย ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม สร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้มีนักธุรกิจขายตรงดีเด่นขึ้นรับโล่เกียรติยศถึง 62 รหัส 96 คน จาก 21 บริษัทขายตรงชั้นนำ

โดยมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  ซึ่งท่านได้กล่าวว่า  ปีนี้ทางสมาคมการขายตรงไทยได้จัดงาน “TDSA AWARD 2018” ขึ้นเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยทางผมเองเล็งเห็นว่าเป็นการจัดงานที่ดี เนื่องจากวัตถุประสงค์งานดังกล่าว ถือเป็นการขายนับนโยบายทางรัฐ ที่ต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมธุรกิจขายตรงไทยมีคุณภาพ และมีภาพลักษณ์ทีดี ถูกต้อง ร่วมกับ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งให้ธุรกิจขายตรงไทยมีการเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

สิ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ไปได้นั้นก็คือ เหล่าบรรดานักธุรกิจขายตรงนั่นเอง ดังนั้น ผมจึงขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจผู้ได้เข้ามาร่วมงานและได้รับรางวัลในวันนี้  และขอให้ทุกท่านยืนหยัดตั้งมั่นรักษาคุณภาพและคุณงามความดีในการดำเนินธุรกิจของทุกท่านตลอดไปเพื่อการเจริญเติบโตที่ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมขายตรงไทยในอนาคตจะได้อยู่สร้างอาชีพ รายได้ ให้กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน ”

ด้าน นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวต่อว่า “งาน TDSA AWARD 2018 เป็นงานใหญ่ประจำปีสำหรับพวกเราที่อยู่ในแวดวงธุรกิจขายตรง โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อต้องการเชิดชูเกียรติให้แก่ “นักธุรกิจขายตรงดีเด่น” ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี ผู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมขายตรง เพราะเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรง ที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด และยังเป็นผู้ชี้แนะให้แก่นักธุรกิจขายตรงรุ่นต่อๆ ไป นักธุรกิจขายตรงดีเด่นเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมขายตรงเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ไม่เพียงเท่านี้ งาน TDSA AWARD ยังเป็นงานที่บริษัทธุรกิจขายตรงที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มาอยู่รวมกัน สนับสนุน ช่วยเหลือ และส่งเสริมเพื่อให้ธุรกิจขายตรงเติบโตต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นงานที่ยกระดับภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ถึงความมั่นคงมายาวนานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ดังเช่นที่สมาคมฯ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์การขายตรงโลก ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนกันยายน 2020 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง มาตรฐาน ของสมาคมฯ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล” 

                สำหรับงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Moment of Glory” เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของชัยชนะและความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ขึ้นรับโล่เกียรติยศ รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และสร้างกำลังใจให้นักธุรกิจขายตรงมีความมุ่งมั่นในการทำงานยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งปีนี้มีนักธุรกิจขายตรงดีเด่นขึ้นรับโล่เกียรติยศถึง 62 รหัส 96 คน จาก 21 บริษัทขายตรงชั้นนำ โดยเกณฑ์การคัดเลือกนักธุรกิจขายตรงดีเด่น จะพิจารณาจาก

1) เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ว่าเป็นนักธุรกิจที่ดีมีความจริงใจกับผู้ร่วมงานและผู้บริโภค

2) เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทว่ามีจรรยาบรรณ

3) เป็นนักธุรกิจขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระที่มีผลงานการทำธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ  

4) บริษัทสมาชิกของ สมาคมฯ สามารถส่งนักธุรกิจขายตรงดีเด่นเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมฯ ได้ไม่เกินบริษัทละ 3 รหัส 

อีกทั้ง ในงานนี้ยังนับเป็นครั้งแรก กับการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณของสมาพันธ์การขายตรงโลก จำนวน  23 บริษัท พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่สื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนที่ดีกับสมาคมฯ อีกด้วย

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ