บลจ.กรุงศรี มองตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง เป็นจังหวะในการลงทุน เชื่อมั่นพื้นฐานยังน่าสนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บลจ.กรุงศรี มองตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง เป็นจังหวะในการลงทุน เชื่อมั่นพื้นฐานยังน่าสนใจ


นางสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “บริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนตราสารทุนในระยะกลางถึงยาว  แม้ว่าในระยะสั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความผันผวนและมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติและปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าที่มีพัฒนาการไปในทางลบมากขึ้น โดยหลายประเทศเริ่มออกมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงมีท่าทีที่แข็งกร้าว การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางฯ ประเทศต่างๆ และทิศทางการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้นเร็วและมากกว่าที่ตลาดฯ ประเมิน รวมถึงกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ (emerging markets) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนไปยังค่าเงินในภูมิภาคที่ปรับตัวอ่อนค่าลง”  

                “อย่างไรก็ตาม ในระยะกลางถึงยาวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่ยังคงแข็งแกร่ง ตัวเลขการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มิ.ย. 61 อยู่ที่ 81.3 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556 อีกทั้ง การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งในส่วนของรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน อีกทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยตลาดหลักทรัพย์ไทยมีค่า P/E ปี 2561 อยู่ที่ 14.5 เท่า ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 14.8 เท่า และ 16.5 เท่า ตามลำดับ ด้านอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของไทยอยู่ที่ 3.4% ซึ่งสูงกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เช่นกัน ทั้งนื้ เราคาดการณ์ว่า SET Index มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับ 1,800 – 1,850 จุดในอีก 12 เดือนข้างหน้า” (ข้อมูลจาก บลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61) 

                “การลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเข้าลงทุน โดยเฉพาะการทยอยลงทุนในกองทุน LTF และกองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก ผู้ลงทุนได้ทยอยลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนสุทธิในกองทุนหุ้น กองทุน LTF และกองทุน RMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ภายใต้การบริหารจัดของบลจ.กรุงศรี มูลค่ารวมกว่า 6,800 ล้านบาท ซึ่ง สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดหุ้นไทย” (ข้อมูล บลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61)  นางสุภาพร กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ