มติผู้ถือหุ้นเคทีซีเอกฉันท์ให้แตกพาร์เหลือ 1 บาท เปิดให้คนไทยเข้าถึงหุ้น KTC มากขึ้น

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มติผู้ถือหุ้นเคทีซีเอกฉันท์ให้แตกพาร์เหลือ 1 บาท เปิดให้คนไทยเข้าถึงหุ้น KTC มากขึ้น


“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายปริญญา พัฒนภักดี  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายระเฑียร ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคทีซีมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 100% ให้เปลี่ยนแปลงราคาหุ้น “KTC” ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิม 10 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถเข้าถือครองหุ้นเคทีซีได้มากขึ้นจากราคาหุ้นต่อหน่วยที่ลดลง โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับส่วนของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะคงเดิมที่ 2,578,334,070 บาท
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ