บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัล Asset Management Company of the Year, Thailand 2018 จาก The Asset

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัล Asset Management Company of the Year, Thailand 2018 จาก The Asset


นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เข้ารับรางวัล Asset Management Company of the Year, Thailand 2018 จาก The Asset  นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งพิจารณาตัดสินจากความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงนวัตกรรมองค์กร  การเติบโตและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ   และเครือข่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย   ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ