เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาระยอง ถนนสุขุมวิท

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาระยอง ถนนสุขุมวิท


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดสำนักงานสาขาระยอง โดยนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้ต้อนรับ นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมคณะที่ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว  เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาระยองเป็นศูนย์แห่งการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก โดยเปิดบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน

เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาระยอง เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.  เลขที่ 356/15 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000 โทรศัพท์ : 033-100-340-2 โทรสาร : 033-100-343
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ