แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน


รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายหลังจากมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอรถนานในชั่วโมงเร่งด่วน พร้อมร่วมประชุมหารือเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ให้การต้อนรับนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายหลังจากมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอรถนานในชั่วโมงเร่งด่วน

โดยคณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าจากสถานีสุวรรณภูมิมาถึงสถานีหัวหมาก รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เพื่อร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และการให้บริการสำหรับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณากำหนดนโยบายต่อไป โดยคณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการซ่อมบำรุงที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จ จึงมีขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการเพียง 7 ขบวนต่อวันจากจำนวนทั้งหมด 9 ขบวน ทำให้การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ ยังไม่รองรับต่อปริมาณการใช้งานของประชาชนได้ แต่บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และผู้เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และได้เร่งการซ่อมบำรุงขบวนรถให้กลับมาพร้อมใช้งานได้ 9 ขบวนโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าขบวนที่ 8 จะพร้อมใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม และสามารถใช้งานได้ครบ 9 ขบวนภายในสิ้นปีนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ