บีทีเอส แจ้งความคืบหน้าการเยียวยาผู้โดยสารรถไฟฟ้าขัดข้อง

วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บีทีเอส แจ้งความคืบหน้าการเยียวยาผู้โดยสารรถไฟฟ้าขัดข้อง


สืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สะดวกในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสารในการรับส่งสัญญาณการเดินรถ และติดตั้งตัวกรองสัญญาณใหม่ในขบวนรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบการเดินรถสามารถให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยในระหว่างที่อยู่ในช่วงการเปิดใช้ระบบส่งสัญญาณการเดินรถใหม่นี้ อาจพบการเกิดขัดข้องหรือขบวนรถอาจมีอาการกระชากกระตุกได้เป็นบางครั้ง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับระบบ เพื่อให้การเดินรถมีความเสถียรและลดการกระชากกระตุก

สำหรับกรณีเรื่องมาตรการเยียวยาดังที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นการเฉพาะหน้าให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ณ ขณะนั้นเท่านั้น จากการเดินรถที่ขัดข้อง บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการหาวิธี ที่จะดูแลและรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในระหว่างการหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับความไม่สะดวกนั้น บริษัทฯ จะได้ประกาศให้ทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้ รวมทั้งบรรทัดฐานในการดูแลผู้โดยสารในกรณีเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการเดินรถของระบบขนส่งมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และ บริษัทฯ ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะพยายามลดผลกระทบ พร้อมกับการดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กรุณาติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 02 617 600 หรือ www.twitter.com/bts_skytrain แอพพลิเคชั่นไลน์ @btsskytrain
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ