มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม สุดยอด ‘ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์’ชูแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2561’

วันอาทิตย์ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม สุดยอด ‘ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์’ชูแนวคิด ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2561’


มทร.ธัญบุรี จัดงานวิชาการประจำปี 2561 ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี’ หรือที่เรียกว่า RT’61 จัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์

                รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 4 – 6 ก.ค. 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่และอนาคตการอุดมศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยไทยแลนด์ 4.0’ รวมถึง Prof. Dr. Fei xu อธิการบดีมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘เทคโนโลยีระบบรางของประเทศจีน’

                “มทร.ธัญบุรี วางทิศทางสู่การเป็น Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม จากการมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มาสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สามารถสร้างผลงานด้วยนวัตกรรม ซึ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งในงานจะจัดแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ RMUTT Smart Teacher Model จนสามารถเปิดเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ และยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018 รวมถึงกิจกรรมเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี แสดงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

                ไฮไลต์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาจัดแสดงจากการประกวด Innovation Awards 2018 เช่น เรื่อง  “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเข้าพรรษาและนมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี” ดร.ไฉน น้อยแสง “แผ่นแปะแก้ปวดจากสมุนไพรไทยต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อาจารย์เอมอร  ชัยประทีป จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย “ผลงานโต๊ะขนบธรรมเนียมไทย (ลวดลายการไหว้)” รศ.ดร.ปานฉัตท์  อินทร์คง คณะศิลปกรรมศาสตร์ “ถังพลาสติกจากขยะพลาสติก” ดร.ณรงค์ชัย  โอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานนักศึกษาจากการประกวด RMUTT Young Talent Inventor Awards เช่น ผลงาน “เครื่องต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย” “แผ่นรองพรมรักษ์โลกจากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” “ปุ๋ยสลายตัวช้าจากพอลิแลคติกแอซิด” “การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลัง” เป็นต้น

                และยังมีการประกวดแข่งขัน อาทิ การแข่งขันหุ้นออนไลน์ การแข่งขันทักษะการจัดการโซ่อุปทาน การแข่งขันทักษะหุ่นจำลองจากภาพฉาย การแข่งขันเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์หน้าใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ‘นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ/ความงาม’ การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประกวดสื่อเศรษฐกิจดิจิทัล การแข่งขันทางวิชาการและความเป็นเลิศ รวมถึงการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ การบริการวิชาการแก่สังคม ‘ธัญบุรีโมเดล’ โครงการ SMEs Start-Up และ TurnArounds พร้อมด้วยกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรไทย

                ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ต่อการช่วยพัฒนาประเทศ เปิดให้เข้าชมฟรี 4-6 ก.ค.61 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 549 4990 หรือติดตามรายละเอียดงานได้ที่ www. rmutt.ac.th
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ