บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Best onshore fund houses

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Best onshore fund houses


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยรับรางวัล Best onshore fund houses จากงาน   Asianinvestor Asset Management Awards 2018  ซึ่งจัดโดย Asianinvestor นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสีย งจากฮ่องกง โดยมีนายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ