เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่“ASEAN Sustainable Energy Week 2018”งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่“ASEAN Sustainable Energy Week 2018”งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน


เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่“ASEAN Sustainable Energy Week 2018”งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้พลังงานและการอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และผลักดันการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30 % ภายในปี 2579

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีพร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รศ.ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018” หรือ ASE2018 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดของอาเซียนด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์และสิ่งแวดล้อม

        ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทุกประเทศในอาเซียน สำหรับประเทศไทย เราเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาพลังงานเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งก๊าซและพลังงานชีวภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวางรากฐานในการกำหนดแผนและข้อปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ตลาดการซื้อขาย

        อย่างไรก็ตามแม้ราคาพลังงานของเราไม่ได้ต่ำที่สุดอย่างประเทศอื่นๆ แต่ขณะนี้เราสามารถนำไปพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่อง เสริมสร้างสวัสดิการ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับอุตสาหกรรมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ถือได้ว่าพลังงานดังกล่าวคือมิติใหม่ของการเปลี่ยนผ่านในยุคนี้ เพราะสามารถเข้ามาเติมเต็มและปิดรอยรั้วของปัญหาได้อย่างเชื่อมโยง เช่น ปัญหาความยากจนความมั่นคงทางด้านอาหาร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล

        ดร. ศิริ กล่าวเสริมอีกว่า ทั้งนี้หน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2040 ซึ่งวาระการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แนะนำว่าการจะเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน เราจำเป็นต้องทำ ดังนี้ 1. เราจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานที่ทันสมัยและราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ 2. เราจำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในพลังงานโลกอย่างมาก 3. เราจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า และ 4.เราต้องกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาด รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาพลังงานเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยวาระการประชุมดังกล่าวสอดรับกับการจัดงานในครั้งนี้อย่างตรงประเด็นโดยเฉพาะในมิติของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากชาติชั้นนำทั่วโลก

        นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนประเทศไปสู่ยุคพลังงานไทย 4.0 ซึ่งนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยช่วยให้โครงการขนาดเล็กสามารถเติบโตได้พร้อมทั้งยังช่วยดึงดูดการลงทุนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จึงเป็นงานที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้กำหนดนโยบายในอุตสาหกรรมพลังงานทั่วภูมิภาค การจัดงานนี้จะมีบทบาทสำคัญภายใต้นโยบาย พลังงานไทย 4.0

        นายมนู กล่าวต่ออีกว่า ASEAN Sustainable Energy Week 2018  ได้รวมงานใหญ่ 6 งานไว้ด้วยกัน ประกอบด้วยงาน Renewable Energy Asia, Energy Efficacy Asia, Entech Pollutech Asia, Electric Vehicles Asia และในปีนี้ยังจัดร่วมกับงาน BOILEX ASIA 2018  and Pumps & Valves Asia 2018   งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางและการประชุมนานาชาติด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทน

        พร้อมกันนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ให้ความสนใจในความก้าวหน้าของนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะเข้ามาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนบนท้องถนนไทยอย่างแน่นอน ภายในงานจึงได้จัดงาน Electric Vehicle Asia 2018, iEVTech2018  โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญอย่างการประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition iEVTech2018 & Electric Vechicle Expo Asia-Pacific หรือ ITEC Asia-Pacific 2018

        สำหรับบรรยากาศภายในงานเพียบพร้อมไปด้วย การจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทน และแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนระดับนานาชาติที่รวมเทคโนโลยีกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในจะมีการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ในรูปแบบพาวิลเลียนขนาดใหญ่จากประเทศต่าง ๆ  อาทิ เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และ สิงคโปร์

        ดร. ศิริ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงพลังงานในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้แหล่งพลังงานทดแทนและทดแทน ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณอุปทานให้กับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนของเราให้ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเน้นไปที่เป็นเชื้อเพลิงโดยชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เรากำลังมองหาเพื่อให้เกิดโรงงานผลิตชีวภาพมากกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันเรายังมีเป้าหมายในการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียนถึงสัดส่วนร้อยละ 30 และเรายังหวังที่จะที่รายได้และลดต้นทุนด้านพลังงานไปควบคู่กัน

        ที่สำคัญในขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังจัดทำกรอบการทำงาน ที่จะช่วยให้แต่ละครัวเรือนสามารถมีส่วนร่วมในตลาดพลังงานโดยการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าของพวกเขาสำหรับการใช้และหากเหลือก็สามารถขายได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีเครือข่ายพลังงานที่เข้มแข็งและมั่นคงและทำให้เราลดการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิลที่นำเข้าน้อยลงและบรรลุเป้าหมายสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เผยด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ พร้อมกับเผยทิ้งท้ายว่า “พวกเราในประเทศทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ศึกษา ตระหนักและตื่นตัวในการนำเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาผนวกใช้ในทุกสัดส่วนเริ่มตั้งการดำรงชีวิตไปจนถึงการดำเนินธุรกิจ โดยลองจินตนาการดูสิว่า หากประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพลังงานฟอสซิลจากการผลิตไฟฟ้าหรือรถยนต์แล้วประเทศของเราจะสะอาดและน่าอยู่ขนาดไหน และจะก้าวสู่การเป็นประเทศสีเขียวได้อย่างไร โดยทั้งหมดนี้คือความจริงที่เป็นไปได้และสามารถทำได้เมื่อทุกคนช่วยกัน เพราะพลังงานทดแทน คือ อนาคตของเรา”

        มาร่วมเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวรับการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ