“บีกริม”ย้ำความสำเร็จ SPP 133 เมกกะวัตต์

วันอังคารที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“บีกริม”ย้ำความสำเร็จ SPP 133 เมกกะวัตต์


“BGRIMตอกย้ำความสำเร็จ SPP 133 เมกกะวัตต์  ดีเดย์โครงการ ABPR4 จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ ให้ กฟผ.วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ดันกำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 1,912 เมกกะวัตต์ "ปรียนาถ สุนทรวาทะ" ระบุแผนการดำเนินธุรกิจยังเดินหน้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ้นปีนี้จะมีกำลังผลิตไฟฟ้ายืนเหนือ 2,000 เมกกะวัตต์ ช่วยหนุนรายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผานมา บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด (ABPR4) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM  ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว

สำหรับ ABPR4 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

ทั้งนี้ ABPR4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการที่สองจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้งหมดสามโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 โดยโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสามโครงการมีกำลังรวม 399 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน BGRIM มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,779 MW เมื่อรวมกับโครงการโรงไฟฟ้า ABPR4  จะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,912 MW  และในปีนี้มีกำหนดที่จะทยอย COD ออกมาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจะทำให้ปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 2,000 MW ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

“การดำเนินธุรกิจของ BGRIM ยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ทุกประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย COD ออกมาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และกำไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง"  นางปรียนาถ กล่าวในที่สุด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ