สุดยอด!น้องบุ๋มบิ๋ม หญิงนั่งรถเข็นเพียรจนเรียนจบปริญญาตรี มจร

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 สุดยอด!น้องบุ๋มบิ๋ม หญิงนั่งรถเข็นเพียรจนเรียนจบปริญญาตรี มจร


"มจร"จัดพิธีประสาทปริญญา 12-13 พ.ค.นี้ มีสำเร็จการศึกษา 4,657  พันรูป/คน มีหญิงนั่งรถเข็นไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตมุมานะเรียนจนจบป.ตรี พระสงฆ์อายุ 81 ปีจ บป.เอก รวมอยู่ด้วย พร้อมทั้งศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมรับเข็มเกียรติคุณอาทิ "บัวขาว บัญชาเมฆ"

พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร ในพิธีสาทปริญญา ประจำปี 2561 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่จากทั่วประเทศและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากถวายการต้อนรับ ในการนี้วันนี้(10 พ.ค.) พระพรหมบัณฑิตปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คุณูปการพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนที่ยังครองเพศบรรพชิตมากและมีพระสงฆ์นานาชาติมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอกทั้งหลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรภาษาไทย มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 19,554 รูป,คน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส จึงมีทั้งผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายก็สามารถเรียนได้เช่นคนปกติ การนี้ นางสาววรางคณา เรืองน้อย หรือน้องบุ๋มบิ๋ม หญิงสาวใจสู้ แม้มีความผิดปกติทางร่างกายต้องนั่งรถเข็นแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต มีความมุมานะเรียนจบปริญญาตรีจนสำเร็จการศึกษา 

การนี้มีนิสิตที่อายุมากที่สุด ซึ่งเป็นพระสงฆ์อายุ 81 ปี เข้ารับปริญญาในระดับพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “อยากให้พระสงฆ์เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงมาเรียนที่ มจร เพื่อเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์รุ่นต่อๆไป” ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาเป็นจำนวนมากถึง 4,657 รูป/คน สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษาประจำปี 2560 ได้แก่ พุทธศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)รุ่นที่ 63 จำนวน 3,793 รูปพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่นที่ 28 จำนวน 831 รูป/คนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รุ่นที่ 14 จำนวน 297 รูป/ คน

ปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งพระเถระจากในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และยังมอบเข็มเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์และมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้มีผู้มีชื่อเสียงในวงการพระสงฆ์และนักแสดง ศิลปิน นักมวยในวงการอันมีชื่อเสียงเช่น Most Venerable Shi Yuan Shan อายุ 98 ปี  มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,พระโสภณพัฒนคุณ หรือหลวงพ่อเศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี,คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี , นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา , นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นต้น และผู้ที่ได้รับเข็มประกาศเกียรติ เช่น, นายอัครเดช ยอดจำปา (ก้อง ห้วยไร่) นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง,นางปริศนา วงศ์ศิริ นักแสดง ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองมหาชน , นายสมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) นักมวยอาชีพชื่อดัง ,นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง ช่อง7เป็นต้น

ในปีนี้จะได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลากหลายนิกายจากหลายประเทศในพิธีประสาทปริญญา ดังนั้นทั้งผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณ ปริญญาในทุกระดับและปริญญากิตติมศักดิ์ จึงจะมีบรรพชิตและคฤหัสถ์จากหลายนิกายและหลายประเทศ

นอกจากนั้น การจัดซุ้มแสดงมุทิตาสักการะรอบสระน้ำหน้าหอประชุม มวก.48 พรรษา ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญ เพราะจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาของนานาประเทศอีกด้วย

"ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการขยายวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศก็ยังมีสถาบันสมทบเช่นกัน มจร ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีส่วนภูมิภาค ได้แก่ วิทยาเขต 11 เเห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 16 แห่ง ห้องเรียน 3 แห่งหน่วยวิทยบริการ 14 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น50แห่ง เนื่องจาก มจร มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกรูป/ทุกคนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและยังได้มีการผลิตพระสอนศีลธรรมกระจายไปตามโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเผยแผ่ธรรมจากวัดสู่โรงเรียน และยังมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่สามารถเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน กระจายไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย" พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยของเราได้เล็งเห็นความสำคัญของเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิต ที่กำลังจะจบการศึกษาและต้อนรับนิสิตในปีการศึกษาใหม่ ด้วยพื้นที่โดยรอบ อาคารเรียนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกและมีพื้นที่ อาคารเรียน หอพักสำหรับการรองรับนิสิตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเรียนรู้พระพุทธศาสนา
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ