“กฟน.” ผนึก “อิมแพ็ค” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านงาน LED &PCB; Expo Thailand 2018

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

“กฟน.” ผนึก “อิมแพ็ค” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่านงาน LED &PCB; Expo Thailand 2018


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 และมหานครแห่งอาเซียน จับมือ อิมแพ็ค และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานLED ExpoThailand 2018 และ PCB ExpoThailand 2018 สุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ LED และแผ่นวงจรพิมพ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนระดมผู้ประกอบการด้านแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี และแผ่นวงจรไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 250 บริษัท ร่วมโชว์สินค้าและนวัตกรรมระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 15,000 รายตอกย้ำเป็นเวทีกลางร่วมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างของประเทศไทยสู่ผู้นำอาเซียน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล โดยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง หรือ New S-Curve ด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)สำหรับการจัดงาน LED Expo Thailand 2018 และงานPCB Expo Thailand 2018 นำโดยการไฟฟ้านครหลวงและส่วนงานเอกชนที่ร่วมจัดงานดังกล่าว ได้รวบรวมนวัตกรรมทางด้านระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์แอลอีดี รวมไปถึงอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเวทีสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วัน ของการจัดงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ”

ทางการไฟฟ้านครหลวงได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพการจัดงาน LED Expo Thailand 2018 และงาน PCB Expo Thailand 2018 เป็นครั้งแรก เนื่องด้วยตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และจากนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ทางการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะองค์กรชั้นนำผู้รับผิดชอบด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลได้มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนประเทศของทางรัฐบาล ภายใต้การเป็น “The MetGE (เดอะเมตจ์) : METRO GRID ENABLER ระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร” นวัตกรรมที่ล้ำสมัยในการจัดการ ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นาย ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  กล่าวถึงรายละเอียดงาน  LED Expo Thailand 2018 และงาน PCB Expo Thailand 2018ได้การสนับสนุนจาก การไฟฟ้านครหลวง และพันธมิตร ไฮไลท์ที่สอดคล้องกับคอนเซ็ป“Future of LED – LED เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”จากบริษัทชั้นนำกว่า 250 บริษัท 10 ประเทศ นำโดยประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เป็นต้นโดยมีโซนจัดแสดงเทคโนโลยีจอแสดงผล LED ผสานรวมกับเทคโนโลยีสมาร์ท ไลท์ติ้ง และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์โซนให้คำปรึกษาอัพเดทข่าวสารโครงการสนับสนุนของภาครัฐบาล โซนแสดงเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน โซนจัดแสดงโมเดลสถาปัตยกรรมตัวอย่างที่มีการออกแบบพิเศษด้านระบบแสงและการจัดการพลังงานโซนสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดีเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาให้ความรู้จากกูรูชั้นนำในอุตสาหกรรม ได้แก่ Thailand LED Summitการสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แอลอีดี และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน International LED Summitสัมมนานานาชาติที่ผสานระหว่างการออกแบบแสงสว่างกับระบบอัจฉริยะ เพื่อการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานไมซ์ชั้นนำในระดับนานาชาติ ทีเส็บมีนโยบายในการใช้งานแสดงสินค้านานาชาติเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ของภาครัฐ และจะให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ของนโยบายดังกล่าว เพื่อร่วมผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจไทยก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนงาน LED Expo Thailand 2018 และงาน PCB Expo Thailand 2018  จึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของทีเส็บ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามเป้าหมายนโยบาย 4.0 โดยเชื่อมั่นว่าแคมเปญสนับสนุนของทีเส็บ ทั้งแคมเปญ Connect Businesses และแคมเปญ Exhibiz in Market จะช่วยกระตุ้นการเจรจาทางธุรกิจควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมทั้ง 2 แขนง

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่างาน LED Expo Thailand 2018 และงาน PCB Expo Thailand 2018 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะประสบความสำเร็จอย่างดี ด้วยยอดผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 15,000 รายซึ่งช่วยตอกย้ำเป็นเวทีกลางร่วมพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมแสงสว่างของประเทศไทยสู่ผู้นำอาเซียน

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ