รองอธิการบดี มจร เข้าแสดงมุทิตา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีคนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รองอธิการบดี มจร เข้าแสดงมุทิตา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีคนใหม่


พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้นำพระสงฆ์และฆราวาสที่เป็นศิษย์เก่า มจร พธ.บ. รุ่น 36 เข้าแสดงมุทิตาต่อนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี (พศจ.) คนใหม่ เพื่อให้กำลังใจในการรับหน้าที่ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานส่งเสริมงานคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากนายสาโรจน์เป็นศิษย์เก่า มจร (พธ.บ. รุ่น 36)  ทั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์ได้กล่าวอวยพรเป็นภาษาไทยและภาษาบาลี

ขณะที่ นายสาโรจน์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนั้น เป็นงานส่งเสริมงานคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเป็นหลัก นอกจากนี้จะพัฒนาพื้นที่วัดร่างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ