แหล่งก๊าซฯ เมียนมา จ่ายก๊าซฯ ตามปกติทุกแหล่งแล้วไม่มีผลกระทบช่วงซ่อมบำรุง

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

แหล่งก๊าซฯ เมียนมา จ่ายก๊าซฯ ตามปกติทุกแหล่งแล้วไม่มีผลกระทบช่วงซ่อมบำรุง


นายวุฒิกร สติฐิต  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ตามที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเมียนมาแหล่งยาดานาและเยตากุน หยุดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี 2561 ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 23 เมษายน 2561 โดยแผนการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ยาดานา อยู่ระหว่างวันที่ 13–17 เมษายน 2561 และแหล่งก๊าซฯ เยตากุน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15–23 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏว่าแหล่งก๊าซฯ เยตากุน จำเป็นต้องมีการขยายเวลาการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเป็นวันที่ 25 เมษายน 2561 เนื่องจากผู้ผลิตฯ พบอุปสรรคระหว่างการทำงาน อย่างไรก็ดี ปตท. สามารถบริหารจัดการรับก๊าซฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซฯ ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประเทศไทยรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 3 แหล่ง คือ เยตากุน ยาดานา และซอติก้า หากแหล่งก๊าซฯเยตากุน หรือ ซอติก้าแหล่งหนึ่งแหล่งใดหยุดผลิตก็ยังสามารถเรียกรับก๊าซฯ จากแหล่งอื่นเสริมได้ พร้อมกันนี้ ปตท. มีการเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและแอลเอ็นจีมาเสริม โดยไม่มีการใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด 

“ตลอดช่วงการหยุดซ่อมบำรุงฯ ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด  ทำให้มีการบริหารจัดการปริมาณเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทุกภาคส่วน โอกาสนี้ ปตท. ขอขอบคุณผู้ใช้พลังงานทุกท่านที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ