สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอ้าง “ขายตรง” ผิดกฎหมาย

วันพุธที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561

สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอ้าง “ขายตรง” ผิดกฎหมาย


พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ นายศุภกิตติ์ มะลิ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัท ออน อ๊อฟ เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด เลขที่ 206/1 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบบริษัท ประกอบกับมีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

เบื้องต้นพบบริษัท เป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น สำนักงานตั้งอยู่ภายในชั้น 1 พบนางสาวจารวี คำพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และนายวิรัตน์ ยกเลี่ยน กรรมการผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุญาตเข้าไปยังสถานที่ประกอบการเพื่อทำการตรวจสอบภายในบริษัท และได้สอบปากคำนางสาวจารวีฯ และนายวิรัตน์ฯ ให้การว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจขายตรง แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งเดิมชื่อบริษัท ออน อ๊อฟ แลนด์ จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ออน อ๊อฟ เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด และได้โอนถ่ายสมาชิกจากบริษัทเดิม ราว 2,000 คน ในปัจจุบัน โดยบริษัทยังไม่ได้ขายสินค้าในระบบขายตรง แต่บริษัทขายสินค้าแก่สมาชิกจะได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าของบริษัทซึ่งมีสินค้าจำนวน 5 รายการ และได้สอบพยานอีกบางส่วนพร้อมทั้งบันทึกภาพสถานที่ และเก็บเอกสารการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาตามกฎหมายต่อไป 

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร กรณีฝ่าฝืนมาตรา ๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/061/62.PDF และหลังจากนั้น ได้ลงตรวจสอบสถานประกอบกอบธุรกิจของบริษัท แฮปปี้เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด ตามที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งอยู่เลขที่ 567/12 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามอำนาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินธุรกิจขายตรงเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

จากการตรวจสอบพบที่ตั้งบริษัทเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ไม่พบว่าบริษัทยังคงประกอบธุรกิจขายตรงแต่อย่างใด และอาคารได้ปิดทำการและอยู่ระหว่างการประกาศขายหรือให้เช่า จึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ