PTG รุกธุรกิจอาหารหลังฮุบ

วันพุธที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561

PTG รุกธุรกิจอาหารหลังฮุบ


"พีทีจี เอ็นเนอยี" ส่ง "กาแฟพันธุ์ไทย" เข้าซื้อหุ้น "จิตรมาส" 70% ผุดครัวกลางสนับสนุนธุรกิจอาหารในเครือ เพิ่มความหลากหลายพร้อมขยายสู่ภูมิภาค เตรียมเปิดร้านอาหารแบรนด์ "ครัวบ้านจิตร" ตั้งเป้า 30 สาขาภายในปี 62

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด (PUN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด (JTC) จำนวน 315,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 31.50 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของทุนจดทะเบียนของ JTC

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัท เพื่อพัฒนาและสร้างสรรสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตลอดเวลา

นายพิทักษ์  กล่าวว่า บริษัทมีแผนจะให้จิตรมาสเป็นครัวกลางเพื่อผลิตอาหาร เบเกอรี่ รวมถึงเครื่องดื่ม สนับสนุนธุรกิจอาหารในเครือของ PTG ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ Max Mart, ร้านกาแฟพันธุ์ไทย, Coffee world และ Thai Chef Express รวมกันกว่า 320 สาขา รวมถึงมีแผนขยายครัวกลางไปสู่ครัวภูมิภาคในระยะ 3-4 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวในต่างจังหวัดตามการขยายสถานีบริการน้ำมัน PTG ทั่วประเทศ คาดว่าการลงทุนรวมจะอยู่ที่ 360 ล้านบาทภายใน 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้  บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจร้านอาหารทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์"ครัวบ้านจิตร" เพื่อช่วยส่งเสริม ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้สถานีบริการน้ำมัน PT และช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานีได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถขยายร้านอาหารได้ประมาณ 30 สาขาภายในปี 62 และเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า 150 สาขาภายในปี 65 โดยแบ่งเป็นสาขาภายในสถานีบริการ 125 สาขา และนอกสถานีบริการ 25 สาขา โดยจะเน้นการขยายสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นหลัก ก่อนที่จะขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคต่อไป ในขณะเดียวกัน

"เรามีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ non-oil เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ทางเดียว และเราเองก็มีธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มอยู่แล้วรวมถึงกลุ่มสินค้าอาหาร และเครื่องดื่มที่ขายในร้าน Max Mart  ซึ่งเราเองก็พัฒนาด้านการตลาดอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การบริหารจัดการ การพัฒนาเมนูอาหารรวมถึงการผลิตอาหาร ปัจจุบันเราพึ่งพาบริษัทภายนอก เราจึงคิดว่าเราน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลระบบ เช่น การทำครัวกลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจิตรมาสเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพสูง มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ของเราได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เรามีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยยังคงคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มให้มีมาตรฐานเดียวกัน"นายพิทักษ์ กล่าว

นางสาววรรณัตดา ขอประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า การที่ PTG เข้ามาถือหุ้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่ายเนื่องจากทางจิตรมาสเองสามารถสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ PTG ได้ ส่วนทาง PTG เองก็มีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขวาง ทำให้จิตรมาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความแข็งแกร่งทางการเงินที่จะสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเราได้ และที่สำคัญคือการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะทำให้จิตรมาสสามารถเพิ่มบทบาทจากผู้ผลิตอาหารและให้บริการอยู่เบื้องหลังเพียงอย่างเดียว มาเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ยอดขายในปีแรกจะอยู่ที่ประมาณ 60-80 ล้านบาทเนื่องจากเป็นปีเริ่มทำโมเดลร้านอาหาร หลังจากนั้นตั้งเป้ายอดขายโตโดยเฉลี่ยประมาณ 50% ต่อปี ทำให้คาดว่าในปี 65 บริษัทฯจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 900-1,000 ล้านบาท

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า บริษัทตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนกำไรสุทธิจากธุรกิจ non-oil เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 60% โดยในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากปีก่อนอยู่ที่ 9% และคาดว่าจะเพิ่มอย่างน้อย 10% ต่อปี ซึ่งบริษัทจะเน้นการเข้าซื้อกิจการ และร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการและอาหาร

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาการเข้าซื้อกิจการและร่วมลงทุนอีก 2-3 ดีล โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนราว 2 ดีล ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยหนึ่งในนั้นเป็นธุรกิจก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือนที่อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร ลักษณะการลงทุนอาจเป็นในรูปแบบการตั้งบริษัทย่อย หรือการร่วมทุน และอีก 1 ดีลเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

"เรายังคงมุ่งเน้นการขยายกิจในกลุ่ม  non-oil เป็นหลัก โดยเราจะใช้กลยุทธ์ทั้งการเข้าซื้อกิจการและร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าบทบาทธุรกิจ non-oil ที่มีมากขึ้นทุกปี ส่วนเป็นผลจากการสนับสนุนบัตร MAX CARD ซึ่งในปีนี้จะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านใบ จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 8 ล้านใบ"นายพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้  “จิตรมาส” เป็นบริษัทมีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจอาหารมากกว่า 40 ปี มีบุคลากรที่มีความชำนาญ ให้บริการด้านอาหารหลากหลายและครบวงจร ทั้งอาหารปรุงสดพร้อมรับประทาน อาหารไทยพร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) และแช่แข็ง (Frozen Food) อาหารไทยแช่แข็งส่งออก รวมถึงอาหาร ขนมไทยและเบเกอรี่กล่อง (Food Box & Snack Box) สำหรับงานสัมมนา งาน Event ต่าง ๆ และการให้บริการงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering)  นอกจากนั้น ยังมีแผนจะเปิดร้านอาหารแบบ Chain Restaurant เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น 

 

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ