"ประมูลทะเบียนรถเลขสวย" กระตุ้นผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก และนายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และพันธมิตรเครือข่าย ร่วมจัดการแถลงข่าว “ประมูลทะเบียนรถสวย” (Super Number) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้ ของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หมวดละ 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ตลอดจนเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อสมทบกองทุนมาส่งเสริมการดำเนินการเชิงรุก และนำรายได้เป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพสำหรับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

โดยปัจจุบันการเปิด “ประมูลทะเบียนรถสวย” (Super Number) ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 15,735 ราย รวมเป็นเงิน 748,737,301 บาท ถือวาเป็นการส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างมีรูปธรรม

ในโอกาสการเปิด“ประมูลทะเบียนรถสวย” (Super Number) ประจำปี 2561 นี้ ทางกรมการขนส่งทางบก จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจทั่วประเทศมาร่วมประมูล ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร จะจัดการประมูลทะเบียนรถเก๋งเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยสามารถประมูลได้ด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก(จตุจักร) อาคาร 6 ชั้น 7หรือประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com และส่วนภูมิภาคตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถในแต่ละจังหวัด ส่วนการประมูลทะเบียนรถกระบะ และรถตู้ จัดให้มีการประมูลผ่านระระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเดือนมีนาคม 2561 ในกรุงเทพมหานคร ประมูลหมวด “6กช, 6กฌ” วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ต่างจังหวัด วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 จัดการประมูล ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมวด กม  “การงานก้าวหน้า การค้ามั่งมี”  ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค และจังหวัดขอนแก่น  หมวด ขข“ของค้ำ  ของคูณ” ณ โรงแรมเอวานี ขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 24-25 มีนาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หมวด “กย”, จังหวัดสงขลา หมวด “ขธ” และนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลหมวดอักษรเบิ้ล กรุงเทพมหานคร หมวด 6 กก “วิหคสวรรค์ บันดาลทรัพย์” ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ  กรมการขนส่งทางบก(จตุจักร) อาคาร 6 ชั้น 7 สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จัดประมูล หรือ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทร.0-2272-5937 หรือ Call Center 1584
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ