ชับบ์สามัคคีประกันภัยและธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกว่า 4 ล้านบาท

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ชับบ์สามัคคีประกันภัยและธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกว่า 4 ล้านบาท


กรุงเทพฯ – 12มีนาคม2561 : นายอรรถวุฒิ กาญจนเพิ่มผลดี หัวหน้าสายงานธุรกิจสัมพันธ์ (ขวาสุด) นางจรัญญา พรรณเชษฐ์ หัวหน้าสายงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (ที่ 2จากขวา) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายมานะ กุลโรจนวรากรผู้จัดการเขตพื้นที่ธุรกิจ SME สุรินทร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 3จากซ้าย) ร่วมมอบเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภท Happy Life และประเภทเดบิตพลัสจำนวนเงินรวม 4,340,000 บาท ให้แก่ นางจำปา เรียงเงิน (ที่ 3จากขวา) ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย จากกรณีที่นายสมศักดิ์ เรียงเงิน ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการถูกช้างทำร้าย ณ บ้านของผู้เอาประกัน จังหวัดสุรินทร์เมื่อเร็วๆนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ