ขบ.รุดเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ Taxi OK

วันอังคารที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขบ.รุดเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ Taxi OK


กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Taxi OK เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จัดสัมมนาผู้ประกอบการขนส่งและคนขับแท็กซี่ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นอย่างมืออาชีพ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ย้ำ!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจ อุ่นใจ และความปลอดภัย

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เดินทาง ทั้งยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบแท็กซี่ไทยภายใต้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามโครงการ Taxi OK ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย ระบบ GPS Tracking ติดตามพิกัดตำแหน่งรถ, ระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถ, กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุร้องเรียน, แอพพลิเคชั่น Taxi OK เพิ่มทางเลือกในการเรียกรถและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ขับรถ  

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับรถแท็กซี่ใช้ประโยชน์จากระบบแอพพลิเคชั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกจึงจัดให้มีการสัมมนา “กฎระเบียบเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ Taxi OK และการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น” มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการที่กรมการขนส่งทางบกบังคับใช้ รวมถึงเน้นการสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ติดตั้ง ในรถแท็กซี่ และการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับคนขับรถ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้โดยสาร เพิ่มรายได้ และลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า อันจะเป็นการยกระดับและส่งเสริมคุณภาพแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยจากภาครัฐ

สำหรับแอพพลิเคชั่น Taxi OK เปิดกว้างให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถแท็กซี่ในโครงการได้ทุกคัน ทั้งรถแท็กซี่จดทะเบียนใหม่และรถแท็กซี่เดิมที่เข้าร่วมโครงการภาคสมัครใจ โดยผู้ขับรถสามารถรับงานผ่านแอพพลิเคชั่น หรือวิ่งรถรับผู้โดยสารที่โบกเรียกได้ตามปกติ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดจุดจอดรถ Taxi OK ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนนิยมใช้บริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมาก อาทิ จุดจอดกรมการขนส่งทางบก จุดจอดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับจำนวนรถ Taxi OK ในระบบ ทั้งที่จดทะเบียนใหม่และภาคสมัครใจ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 100 คัน ส่วนแท็กซี่ที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการยังถือเป็นรูปแบบการให้บริการสาธารณะที่ถูกกฎหมาย สามารถให้บริการประชาชนได้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งานรถตามกฎหมาย ทั้งนี้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการเข้มงวดกวดขันและลงโทษสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ