กรมเจ้าท่า ร่วมโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดผักตบชวา”

วันอังคารที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมเจ้าท่า ร่วมโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจกำจัดผักตบชวา”


กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเจ้าท่า ผ.3 และเรือเจ้าท่า ผ.6 ร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดผักตบชวา ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเครื่องมือและเครื่องจักรดำเนินการแก้ไขผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นอย่างหนาแน่น บริเวณ คลองบางขวด ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในอนาคต คืนทัศนียภาพที่สวยงาม ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรทางน้ำดียิ่งขึ้น




บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ