DITP รุกพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย ดันโอกาสเติบโตในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

วันอังคารที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561

DITP รุกพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย ดันโอกาสเติบโตในเวทีการค้าระหว่างประเทศ


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รุกแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยจัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ร่วมเปิดมุมมองการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ผลักดันโอกาสเติบโตในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเตรียมจัดการสัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 “การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กรและโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”

สำหรับการสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกลเลอเรีย ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำมาร่วมเปิดมุมมองการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ นายนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โลจิสติกส์ 4.0 ความท้าทายก้าวต่อไปของประเทศไทย”  ดร.ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์โลจิสติกส์ยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ”

นอกจากนี้ ยังมีนายจิรภัทร ธนโชติกีรติ ตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยี โอกาส และความท้าทายโลจิสติกส์ยุคอัจฉริยะ” อีกทั้ง การเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงโลจิสติกส์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับรางวัล ELMA ได้แก่ นายราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาชเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  และนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)   

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ สมานใจ รังสิตเสถียร  โทร. 084-555-4563 หรือ 02-354-3588 ต่อ 131 E-mail: seminarlogistix2018@gmail.com สมัครได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ