"ม.กรุงเทพ" เปิดหลักสูตรนิเทศฯ อินเตอร์ ป้อนบัณฑิตสู่วงการสื่อระดับโลก

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)หรือ Innovative Media Productionตอบโจทย์การผลิตสื่อยุคใหม่ ปั้นเด็กสร้างผลงานต่อยอดสู่ธุรกิจสื่อระดับสากล

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ เตรียมเปิดสอนหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Innovative Media Productionโดยร่วมกับ WebTVAsiaและ HUMAPในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองการมาถึงของเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ทำให้การสื่อสารไร้ขอบเขต เพื่อการแจ้งเกิดของ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Content Creator) ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

ทั้งนี้ หลักสูตร Innovative Media Production (การผลิตสื่อนวัตกรรม) เป็นหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนด้วยภาษอังกฤษ โดยเน้นการปฏิบัติ การผลิตผลงานของนักศึกษามากกว่า การเรียนในภาคทฤษฏี มีหน่วยกิจทั้งหมด 133 หน่วยกิจ ระยะเวลาเรียน 4 ปี ตั้งเป้าการรับนักศึกษา 40-50 คน

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร คือ การมุ่งเน้นสร้างแนวคิดการผลิตสื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และรูปแบบของสื่อใหม่ๆ โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้การผลิตสื่อยุคใหม่ การมี channel เป็นของตนเอง และการสร้างผลงานโดยใช้ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์  ภาพยนตร์ หรือแพลตฟอร์มที่กำลังจะเกิดใหม่ในโลกยุคดิจิทัลอื่นๆ โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติด้วยเครื่องมือทันสมัยอย่าง AI หรือโรบอทช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี  AR, VR, Drone, Live Broadcast, กล้อง 360 องศา การสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับรสนิยมและพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมในระดับนานาชาติโดยเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวได้เพิ่ม แนวคิด Business Model  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะของผู้ประกอบการ นำผลงานไปต่อยอดในสื่อต่างๆของตนเอง รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับโลก โดยผ่านความร่วมมือWebTVAsiaบริษัท Digital Media Entertainment ระดับเอเชีย และ HUMAP Contents จากประเทศเกาหลีใต้

“ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของการผลิตสื่อในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ CLMV ดังนั้นเราจึงมีเป้าหมายการขยายรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา ซึ่งมองหาหลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นการปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้านเครื่องไม้เครื่องมือ รวมทั้งนักศึกษาไทยที่มีความสารถ และมีทัศนคติ ที่ต้องการจะสร้างสรรค์ผลงานการผลิตสื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของหลักสูตรดังกล่าวคือ การผลิตบัณฑิต และผลงาน ที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในธุรกิจสื่อระดับโลก เริ่มตั้งแต่การมีผลงานในช่องที่มีความร่วมมืออยู่ อย่าง WebTVAsia เพื่อที่จะให้ผลงานของนักศึกษา มีช่องทางการเผยแพร่ในระดับสากล ในต่างประเทศ ทั้งในประเทศ จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวเปิดเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ