“ส.การค้าไทย-ฮ่องกง” ดึงนักธุรกิจเจรจาลงทุนโลจิสติกส์-บูมข้าวหอมมะลิ-ผลไม้ส่งออก

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

“ส.การค้าไทย-ฮ่องกง” ดึงนักธุรกิจเจรจาลงทุนโลจิสติกส์-บูมข้าวหอมมะลิ-ผลไม้ส่งออก


นาย นิโคลัส ขวัญ ประธานฝ่ายวิจัยแห่งสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง ดึงนักธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ หลายร้อยราย เจรจาทางธุรกิจร่วมกันภายใต้หัวข่าวเรื่อง “ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงส่งเสริมธุรกิจของคุณอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมามีนักธุรกิจจากฮ่องกงเข้ามาลงทุนยังภูมิภาคอาเซียนมากมาย ในส่วนของประเทศไทยปี 2561  มีนักธุรกิจสนใจลงทุนด้านโลจิสติกส์ โครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และด้านไอที ขณะเดียวกันนักธุรกิจไทยก็สนใจลงทุนด้านโลจิสติกส์เชื่อมไทยที่ฮ่องกง

นอกจากนี้  นักลงทุนยังสนใจที่จะหาพันธมิตรทางการค้ากับนักธุรกิจไทย เรื่องการส่งออกข้าวหอมมะลิ และผลไม้ ของไทยไปยังฮ่องกง เพราะที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าดังกล่าวมีการขยายตัวสูงมาก เนื่องจากผู้บริโภคฮ่องกงชื่นชอบ ข้าวและผลไม้จากไทยมาก

ทั้งนี้  สัญญาณการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศเริ่มดีขึ้น เห็นได้จากสัญญาณบวกตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2560 และคาดว่าจะลากยาวมาถึงปี2561 ปัจจัยบวกมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ทำให้การส่งออกขยายตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจไทยมีทิศทางปรับตัวที่ดี ทำให้การค้าการลงทุนเริ่มขยายการลงทุน สำหรับการค้าการลงทุนช่วงที่ผ่านยังถือว่าอยู่บนภาวะที่สมดุลกัน ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเกินดุลการค้า หรือขาดดุลการค้า

 “การลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ เห็นชัดเจนคือการลงทุนด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหมือนให้ไทยผลิตชิ้นส่วน แล้วนำไปประกอบที่ฮ่องกง แล้วนำกับมาขายที่ไทย ครบห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีการพูดคุยเพื่อให้มีการลงทุนเพิ่มในปีนี้ เชื่อว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนอีกประเทศหนี่งในภูมิภาคอาเซียน”

อย่างไรก็ตาม เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การที่เงินบาทผันผวนไปมา และปัญหาเรื่องการเมือง จะไม่กระทบต่อการค้าการลงทุนของทั้ง2ประเทศ เชื่อว่านักลงธุรกิจจะมีแผนสำรองรับความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อนึ่ง  ข้อมูลจากสมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง ระบุว่า ฮ่องกงเป็นอันดับ2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ในด้านมีหุ้นลงทุนในต่างประเทศ 1,528 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่ามากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอยู่ 1,281 พันล้าน ข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่านักธุรกิจฮ่องกงมีความพร้อมมากด้านการลงทุน จะส่งผลดีต่อไทย หากนักธุรกิจขนเม็ดเงินมาลงทุน  ส่วนการค้าทวิภาคีระหว่างฮ่องกงและภูมิภาคอาเซียนเติบโตโดยเฉลี่ย 3.4% ต่อปีตั้งแต่ปี 2555 - 2559 อาเซียนเป็นคู่ค้าสินค้าใหญ่อันดับ2ของฮ่องกงในปี 2559 มีมูลค่าการค้าสินค้ากว่า 833 พันล้านเหรียญฮ่องกง
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ