ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร


ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร
ขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนา ทภก.โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 ระยะ และได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 (ด้านทิศใต้) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปัจจุบัน ทภก.กำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 2 (ด้านทิศเหนือ) พร้อมปรับปรุงสะพานเทียบเครื่องบินบางส่วนตามโครงการพัฒนา ทภก. ซึ่งส่งผลให้พื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารขาออกก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) มีความแออัด ตลอดจนระบบปรับอากาศบริเวณดังกล่าวทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร
 

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทอท.ได้ตระหนักถึงปัญหาความแออัดในช่วงที่มีการปิดพื้นที่ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความแออัดประกอบกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันตรุษจีน ซึ่งในช่วงนี้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทอท.จึงได้เร่งรัดการเปิดพื้นที่บริการเพิ่มเติม โดยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ทอท.จะเพิ่มพื้นที่พักคอยบริเวณห้องโถงพักคอยผู้โดยสารขาออกด้านทิศเหนือ จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร ซึ่งเดิมสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งได้สูงสุด 2,000 คน เพิ่มเป็น 5,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งสูงสุดได้ 3,500 คน และสามารถเพิ่มเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสารได้มากถึง 200 ที่นั่ง ในส่วนของระบบปรับอากาศที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทภก.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการเพิ่มพื้นที่พักคอยผู้โดยสารขาออก จะส่งผลให้เส้นทางการสัญจรของผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการย้ายจุดตรวจค้นสัมภาระติดตัวไปยังด้านทิศเหนือของอาคาร ซึ่งการปรับเปลี่ยนเส้นทางจะทำให้มีพื้นที่จุดตรวจค้นเพิ่มขึ้นและผู้โดยสารสามารถผ่านเข้าไปยังห้องโถงพักคอยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งกำลังดำเนินการในปัจจุบัน อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบาย ทภก.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดย ทภก.คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ