ผุดด่วนพระราม3-ดาวคะนอง ก.ค. 61
ไม่หวั่นเวนคืน 80 หลัง ฝันเปิดบริการปี 64

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผุดด่วนพระราม3-ดาวคะนอง ก.ค. 61 <br> ไม่หวั่นเวนคืน 80 หลัง ฝันเปิดบริการปี 64


กทพ.เร่งเครื่องผุดทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ไม่หวั่นเรื่องเวนคืน 70-80 หลังคาเรือน เหตุเพราะน้อยมากหากเทียบกับโครงการขนาดใหญ่ คาดเปิดประมูลมี.ค.61 ตอกเสาเข็ม ก.ค. นี้ วาดฝันเปิดให้บริการปี 64

นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กทพ.ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขต องค์กรอิสระ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพราะนับว่าชาวบ้านสนใจกับโครงการนี้อย่างมาก

โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยแบ่งเบาการจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนองถึงสะพานพระราม 9 สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานคร ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ช่วงดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบางโคล่-ดาวคะนอง และยังเป็นเส้นทางรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษ ไปยังทิศตะวันตกและภาคใต้ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ของกรมทางหลวงที่ กม. 13 + 000 ของถนนพระราม 2 โดยโครงการเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนขวาบริเวณโค้งทางแยกต่างระดับดาวคะนอง เพื่อไปซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไปจนถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด 8 ช่องจราจร  (ทิศทางละ 4 ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 จากนั้นแนวเส้นทางจากข้ามถนนพระราม 3 เพื่อไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทาง 18.7 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะมีการเวนคืนที่ดินมีเพียง 70-80 หลังค่าเรือน ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ คาดว่าสามารถประกวดราคาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 นี้ โดยจะได้ผู้รับเหมาพร้อมก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 แน่นอน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 39 เดือนและจะสามารถเปิดให้บริการได้ปี 2564

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงานของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของทุกภาคส่วน แล้วนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

 

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ