ซัมมิท แคปปิตอล หนุนค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2017 หวังเด็กไทย ซึมซับ IT

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ซัมมิท แคปปิตอล หนุนค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2017 หวังเด็กไทย ซึมซับ IT


          ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ หรือ ไอซีที จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านไอซีทีและสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชนไทย พร้อมทั้งมอบโอกาสในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เพราะยังมีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี แต่ขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงขาดเวทีที่จะมอบโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถ

หนึ่งในเวทีที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีในศตวรรษที่ 21 คือโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนได้นำไอเดียสร้างสรรค์ของตนเองมาประยุกต์ใช้กับโจทย์การแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ประถมศึกษา โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ ภายใต้หัวข้อ “แบรนด์หรือองค์กรแห่งอนาคต” 2. มัธยมศึกษาตอนต้น ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์จินตนาการผ่านบทภาพยนตร์” และ 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “แอปพลิเคชั่นสำหรับองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาต่อเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี” ซึ่งมีเยาวชนรวมทั้งสิ้น 100 ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมถึงบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลซัมมิท แคปปิตอล ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 24 ปี และเป็นองค์กรที่ใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมที่บูธของบริษัท ด้วยกิจกรรมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสนุกๆ ให้กับเด็กๆ  และเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนในการนำไอเดียที่เกิดขึ้นในการแข่งขันไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงภายในองค์กรหลังสิ้นสุดการแข่งขัน

สำหรับเยาวชนที่มาร่วมงานต่างมีความประทับใจที่ได้พบมิตรภาพใหม่ๆ จากเพื่อนๆ ต่างพื้นที่ ต่างประสบการณ์ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมสมองร่วมกันในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ภายในค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge 2017 ครั้งนี้   
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ