เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมมอบนโยบาย สภ.เมืองนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

เดอะโอ๋!!! ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมมอบนโยบาย สภ.เมืองนนทบุรี


19 ม.ค.61 ที่สภ.เมืองนนทบุรี ภ.จว.นนทบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจพร้อมขับเคลื่อนนโยบายโดยมี พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภ.จว.นนทบุรี ช่วงระหว่างเดือน ธ.ค.2560 - ม.ค.2561

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัดให้มีผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจตามหนังสือสั่งการของ ตร.และพัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน พร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการภายใต้แนวคิด "Police mind" ด้วยสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และมีจิตพร้อมช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชาชนดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของ ตร.

สำหรับ ด้านปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.)และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(ปลป.) ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกหาข่าว พร้อมจัดทำข้อมูลท้องถและข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC)และให้เร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ พร้อมให้จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ประสานงานการข่าวกับหน่วยอื่นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

ส่วน ฝ่ายป้องกันปราบปรามให้เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ พร้อมจัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมและอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัด ให้ช่วยกำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจ

เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่องและให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่พร้อมกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาดโดยขอให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ