อธิบดีกรม สบส.เป็นประธานเปิดงานการคัดเลือก อสม.ระดับเขตสุขภาพและระดับภาคใต้

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

อธิบดีกรม สบส.เป็นประธานเปิดงานการคัดเลือก อสม.ระดับเขตสุขภาพและระดับภาคใต้


     แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ