ป.ป.ส.เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ป.ป.ส.เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 3/2561


12 ม.ค.61 เวลา 08.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 3/2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก. ป.ป.ส.) สำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 479 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2561 จำนวน 21 อำเภอ ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระบุรี ยโสธร ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 24 รายสรุปผลการปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 24 ราย โดยเป็นผู้ค้า ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด 12 ราย ครอบครองยาเสพติด 4 ราย และนำผู้เสพ 8 ราย (เจ้าหน้าที่รัฐ 1 ราย) เข้าสู่กระบวนการบำบัด สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 897 เม็ด กระท่อม 1,200  กรัม และน้ำกระท่อม 8.5 กิโลกรัม

     นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมีการร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านสายด่วน 1386 จดหมายร้องเรียน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องลดระดับความรุนแรงลง และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแลหมุ่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ส่งผลให้สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป และเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประจำภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ขยายผลไปจับกุมผู้ค้าระดับที่เหนือขึ้นไปให้ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการค้าการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยการสืบสวนติดตามพฤติกรรม ขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิด เป็นการปราบปรามมุ่งในเชิงคุณภาพ หากเป็นผู้เสพจะให้โอกาสสมัครใจเข้ารับการบำบัด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ จะยึดถือแนวทางการขยายผลจากรายย่อยไปสู่นักค้ารายใหญ่ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดไว้มาตลอด และที่ผ่านมาก็ได้กำชับให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก ให้ดำเนินการปราบปรามเชิงคุณภาพในทุกคดี หากทุกพื้นที่ปฏิบัติได้ในลักษณะนี้ เชื่อว่าปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จะลดระดับลงอย่างแน่นอน”

     ภายใต้ปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561 รวม 26 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นครนายก เชียงใหม่ พิษณุโลก พิจิตร สมุทรสาคร นครปฐม นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สตูล กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี สุพรรณบุรี ระยอง ชลบุรี ร้อยเอ็ด และราชบุรี) ซึ่งเป็นเป้าหมายจากการร้องเรียน 304 ราย และเป้าหมายจากการสืบสวน 80 ราย สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 384 ราย แยกเป็นผู้ค้า 147 ราย ผู้เสพ 237ราย ยึดยาบ้า 940,979 เม็ด เฮโรอีน 8.46 กิโลกรัม ไอซ์ 237.77 กรัม กัญชา 456.6 กิโลกรัม ฝิ่นสุก 5.1 กรัมกระท่อม 2,200 กรัม ยาอี 2 เม็ด อาวุธปืน 41 กระบอก กระสุนปืน 115 นัด พร้อมได้ทำการยึดทรัพย์สิน มีมูลค่ารวม 13,087,340 บาท

#ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ