ทย.เดินเครื่องปรับสนามบินภูธร 29 แห่ง รับสงกรานต์ 61

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ทย.เดินเครื่องปรับสนามบินภูธร 29 แห่ง รับสงกรานต์ 61


คมนาคม สั่งกรมท่าอากาศยานรักษาความสามารถในการแข่งขัน หวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน “ดรุณ แสงฉาย” เด้งรับของบปี 62 จำนวน 1,200 ล้าน ปรับปรุงภาพลักษณ์สนามบินภูธร 29 แห่ง พร้อมเร่งเครื่องให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ 61

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และนายสมศักดิ์  ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหาร และผู้อำนวยการท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ให้การต้อนรับ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 35 ล้านคน ซึ่ง ทย. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนา และบริหารจัดการท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด จำนวน 29 แห่ง ให้บริการนักท่องเที่ยวที่นิยมการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ โดยในปี 2560 มีผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำประมาณ 60 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ทย. ได้แก่ 1.รักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน 2.กำหนดมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ทุกแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3.บริหารจัดการพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อสร้างรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ทย. ซึ่งปัจจุบัน ทย. มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเป็นหลัก และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 10 หากสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับ ทย. และผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากบริการเสริมต่างๆ และ4.ออกแบบภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูมิภาคทุกแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคย ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสะดวกต่อการขยายและปรับปรุงในอนาคต รวมทั้งตกแต่งภายนอกอาคารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายดรุณ แสงฉาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทย. อยู่ระหว่างการศึกษากฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2561 ทย. มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน 8 ท่าอากาศยาน วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท

สำหรับท่าอากาศยานอื่นๆ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ ทย. ได้ดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ท่าอากาศยานทุกแห่ง และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ซึ่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานทุกแห่งได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วม สำหรับระยะเร่งด่วน ทย. ได้ดำเนินการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ ระบบปรับอากาศ ณ ท่าอากาศยานระนอง พิษณุโลก อุบลราชธานี สกลนคร สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความสดใส มีภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ