ทช.สร้างถนนเข้าสนามบินอุบลแก้ปัญหาจราจร

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ทช.สร้างถนนเข้าสนามบินอุบลแก้ปัญหาจราจร


กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ทช.จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี แก้ไขปัญหาการจราจรการขนส่งเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบายจังหวัดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 30 ในปี พ.ศ.2568 โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ช่วงสายแยกทางหลวงหมายเลข 231-เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยก่อสร้างเป็น ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง 3.989 กิโลเมตร (กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+989) และ

ตอนที่ 2 ช่วงเทศบาลนครอุบลราชธานี-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 5.088 กิโลเมตร (จาก กม.ที่ 3+989 ถึง กม.ที่ 8+375) รวมระยะทาง 9.077 กิโลเมตร 

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 44.39 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตและงานพื้นทางหินคลุก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 231.880 ล้านบาท
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ