ทอท.ปลื้มเทศกาลปีใหม่คนทะลักสนามบินกว่า 2.95 ล้านคน

วันอังคารที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2561

ทอท.ปลื้มเทศกาลปีใหม่คนทะลักสนามบินกว่า 2.95 ล้านคน


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561) ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ในเบื้องต้นมีเที่ยวบินขึ้น-ลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 และมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ของปี 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560)

 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบินและผู้โดยสารจำนวนมากใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่ง ทอท.ขอสรุปผลการให้บริการเบื้องต้นในช่วงดังกล่าว โดยรวมมีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 17,200 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ของปี 2560 (29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560) และมีผู้โดยสารใช้บริการรวมประมาณ 2.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 ซึ่งวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 439,160 คน

โดยที่ ทสภ.มีเที่ยวบินประมาณ 7,140 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 และผู้โดยสารประมาณ 1.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44 ซึ่งวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 199,960 คน ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินประมาณ 5,250 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.46 และมีผู้โดยสารประมาณ 814,810 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.35 โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 121,280 คน

สำหรับท่าอากาศยานอีก 4 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ทภก.มีเที่ยวบินประมาณ 2,340 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 และผู้โดยสารประมาณ 404,100 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.25 โดยวันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 62,360 คน ด้าน ทชม.มีเที่ยวบินประมาณ 1,500 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.11 ขณะที่ผู้โดยสารมีจำนวนมากขึ้นที่ประมาณ 240,800 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.70 ซึ่งวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 36,960 คน

ส่วน ทหญ.มีเที่ยวบินประมาณ 560 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 6.25 และผู้โดยสารประมาณ 81,530 คน ลดลงร้อยละ 4.82 โดยวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 12,720 คน และ ทชร.มีเที่ยวบินประมาณ 430 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.72 และมีผู้โดยสารประมาณ 63,060 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.01 ซึ่งวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุดประมาณ 9,720 คน
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ