กทพ.มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”

วันอังคารที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2561

กทพ.มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”


นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ 2555 ซึ่ง กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 9 อำเภอที่ประสบภัยหนาว ครั้งที่ 2 เมื่อปีงบประมาณ 2556 นำไปมอบให้แก่ ชาวภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3 เมื่อปีงบประมาณ 2557 นำไปมอบให้แก่ ชาวห้วยยางและเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 เมื่อปีงบประมาณ 2558 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย ครั้งที่ 5 เมื่อปีงบประมาณ 2559 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งมอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลผานกเค้ากระดึง จังหวัดเลย

และครั้งที่ 6 เมื่อปีงบประมาณ 2560 นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอปัว และอำเภอเมืองจังหวัดน่าน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน 5,500 ผืนไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน และจังหวัดเชียงราย จำนวน 2,000 ผืน  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน  1,500 ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค

“กทพ. ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาค จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี และกทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก”
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ