คมนาคมเร่งล้างหนี้ “รถไฟ-รถเมล์-บินไทย”

วันอังคารที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2561

คมนาคมเร่งล้างหนี้  “รถไฟ-รถเมล์-บินไทย”


ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ขาดทุนอยู่หลัก ๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นเผือกร้อนที่ “ไพริทร์ โชติชูถาวร” จะต้องเร่งฟื้นฟูให้ได้

นายไพริทร์ โชติชูถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เรียกผู้บริหาร ขสมก. การรถไฟฯ และการบินไทย เข้ามาหารือถึงการดำเนินการแผนฟื้นฟูปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งจากการพิจารณาแผนฟื้นฟูที่แต่ละองค์กรจะดำเนินการแล้ว พบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรยังไม่สอดคล้องกับแผนฟื้นฟู จึงได้ให้นโยบายทั้ง 3 องค์กร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูองค์กรใหม่ แบบศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกด้าน และเสนอกลับมายังตนพิจารณาก่อนจะมีการเสนอไปยังคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.ที่จะมีการประชุมในวันที่ 19 ม.ค.2561 นี้

เริ่มจาก รถไฟ และ รถเมล์ ขสมก. นั้น มีโจทย์เรื่องค่าโดยสารที่ต้องทำให้ยุติธรรม เพราะปัจจุบันรถเมล์ ขสมก. เก็บค่าโดยสารที่ 6.50 บาท ขณะที่รถเมล์เอกชนร่วมบริการ เก็บค่าโดยสาร 9 บาท ด้านรถไฟเก็บค่าโดยสารสถานีละ 2 บาท ส่วนรถไฟฟ้าสถานีแรก 15 บาท ดังนั้นจึงมอบให้ทั้ง 2 หน่วยงานไปศึกษาว่า ค่าโดยสารที่ยุติธรรมควรอยู่ที่ราคาเท่าใด โดยให้บรรจุอยู่ในแผนฟื้นฟูด้วย แต่รัฐจะให้ปรับขึ้นค่าโดยสารหรือไม่ ก็แล้วแต่รัฐบาล

“ต้องเห็นใจว่า ทั้งรถไฟ และรถเมล์ ไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารมาเป็นเวลา 20-30 ปีแล้ว และแม้ว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารอาจจะมีเสียงต่อต้านจากประชาชน ก็ต้องพยายามอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นภาพ เช่น ผู้โดยสารจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์วิน อย่างน้อยเริ่มต้น 10 บาท แต่มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย ขณะที่นั่งรถเมล์ราคาไม่ถึง 10 บาท แต่สะดวกและมีความปลอดภัยมากกว่า”

ส่วนการบินไทยนั้น ได้เสนอแนะให้ปรับแผนธุรกิจบางอย่างของการบินไทยให้ใกล้เคียงกับแผนธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำ (โลวคอสต์) โดยเฉพาะการจัดหาเครื่องบินอาจต้องลดความหลากหลายของประเภทเครื่องบินลง เช่น การบินไทยมี 8 แบบ ขณะที่โลวคอสต์มี 1 แบบเท่านั้น นอกจากนี้ควรมีทรัพย์สินให้น้อยลง เน้นเช่ามากกว่าซื้อ เพราะไม่อยากให้เสียเงินกับการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ และต้องมาจ่ายค่าดอกเบี้ย ซึ่งขณะนี้การบินไทยก็เริ่มขายทรัพย์สินบางส่วนแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการปรับแผนธุรกิจบางส่วนให้ใกล้เคียงกับโลวคอสต์ได้มากเท่าใดนั้น จะทำให้การบินไทยอยู่รอดมากขึ้น แต่ทั้งนี้ความเป็นพรีเมี่ยมของการบินไทยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมด้วยคุณภาพการบริการ

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ