เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ณ อาคารจอดรถ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2561

เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ณ อาคารจอดรถ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว 

เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาเชียงใหม่เปิดบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน

เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 อาคารจอดรถ ถนนสุเทพ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร.  053-218-480-82 โทรสาร 053-218-483
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ