ท่องเที่ยวปีใหม่ 61 คึกคัก คาดนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติสร้างรายได้กว่า 3.4 หมื่นล้าน

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ท่องเที่ยวปีใหม่ 61 คึกคัก คาดนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติสร้างรายได้กว่า 3.4 หมื่นล้าน


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ในเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยยังดีต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทย และจากนักท่องเที่ยวไทยเอง โดยเฉพาะในปีนี้ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งกลับมาจัดงานเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางท่องเที่ยวในไทย

          สำหรับ การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 นี้ ยังคงมีบรรยากาศที่คึกคัก แม้ในปีนี้จะไม่มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างปีที่ผ่านมา แต่ด้วยบรรยากาศในประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งกลับมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลฯ" เอกสารศูนย์วิจัยฯ ระบุ  

          โดยประเมินว่า ในช่วง 4 วันสุดท้ายของช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 (30 ธ.ค.60-2 ม.ค.61) จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 34,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ทั้งนี้ แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยประมาณ 22,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวดังกล่าว มาจากการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ยังเติบโตดี และอีกส่วนหนึ่งมาจากผลของฐานที่ต่ำจากกรณีของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนื่องจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเองอยู่ที่ประมาณ 11,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

         การเติบโตของรายได้การท่องเที่ยว เป็นผลมาจากบรรยากาศการจัดงานในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 กลับมาคึกคัก กอปรกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงนี้มีการเติบโตที่เร่งขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน"เอกสารเผยแพร่ระบุ

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเทศกาลนี้เป็นช่วงที่พื้นที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะใช้โอกาสนี้ในการทำให้ผู้มาใช้บริการประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าผู้ประกอบการอาจมีการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการบริการให้เกิดความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาด อาทิ เทคโนโลยีการชำระเงินอย่างการชำระสินค้าผ่าน QR code เพื่อรองรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นิยมการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code  หรือการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

          นอกจากนี้ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ที่ใช้จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 ก็คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองรองในปี 2561

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ