DDD ร้อนแรงเปิดเทรดวันแรกราคาหุ้นพุ่งกว่า 86.79%

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DDD ร้อนแรงเปิดเทรดวันแรกราคาหุ้นพุ่งกว่า 86.79%


              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 26 ธ.ค.2560)  บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) ได้เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก ซึ่งพบว่าราคาหุ้นช่วงเปิดอยู่ที่ระดับ 99.00 บาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 86.79% จากราคาจองซื้อไอพีโอที่ 53.00 บาท

                ดร.สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DDD เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต พื้นที่คลังสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พัฒนาระบบงานและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชั้นนำด้านความงามในภูมิภาคเอเชีย

                สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวพรพัฒนารักษ์ ถือหุ้น 71.88% North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited ถือหุ้น 4.97% และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ถือหุ้น 1.04%

                ส่วนการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 54.08 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 ถึงไตรมาส 3/2560) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.98 บาท

                ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2560 มีกำไรสุทธิ 44.39 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 65.52 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือน ปี 2560 ที่ 253.5 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลงเหลือ 20.1% จากงวดปีก่อน 28.3% มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น

                ขณะที่มีทุนชำระแล้ว 316 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 14-15 และ 18 ธันวาคม 2560 ในราคาหุ้นละ 53 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 4,028 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 16,748ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

                ขณะที่บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2561 ได้เท่ากับ 59.00 บาท อิง PE ของ Peer Group ที่ 32 เท่า

                ทั้งนี้ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  DDD ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า "NAMU LIFE" โดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่ม "SNAILWHITE" เป็นผลิตภัณฑ์หลัก บริษัทให้ความสำคัญต่อการมุ่งมั่นคัดสรรวัตถุดิบ พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน DDD มีโรงงานผลิตอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิต 1,903.2 ล้านมิลลิลิตรต่อปี

                           
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ