บล.ทิสโก้เปิดชื่อหุ้นน่าลงทุนปี61คาดดัชนีวิ่งแตะ1,900จุดรับข่าวจัดเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บล.ทิสโก้เปิดชื่อหุ้นน่าลงทุนปี61คาดดัชนีวิ่งแตะ1,900จุดรับข่าวจัดเลือกตั้ง


บล.ทิสโก้เปิดชื่อหุ้นน่าลงทุ นปี 2561 ชี้กลุ่มรับเหมา วัสดุก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรม พลังงาน สื่อสาร สื่อ อสังหาฯ โดดเด่น มองหุ้นไทยแตะ 1,900 จุดได้ในครึ่ งปีหลังหากเลือกตั้งภายใน พ.ย.2561 แต่กรณีเลื่อนออกไปหรื อไม่ชัดเจน ดัชนีเตรียมดิ่งถึงแนวรับ 1,650  จุดอีกครั้ง

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้ าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ (Mr.Viwat Techapoonphol, Deputy Managing Director, Head of Technical Analysis, TISCO Securities Co., Ltd) ฉายภาพรวมตลาดหุ้นไทยในงาน สัมมนา TISCO Monthly Guru Updates ว่า บล.ทิสโก้มองเป้าหมายดัชนีหุ้นไ ทยเป้าปลายปี 2561 ที่1,850 - 1,900 จุด ด้วย Forward PER ที่ 16.8 - 17.2 เท่า และอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้ น (EPS Growth) ที่ 10 - 12 % โดยในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 จะ เกิด January Effect & Dividend Rally คาด SET ขึ้นแตะ 1,800 จุ ดได้ก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ สภาพคล่องโลกยังคงมีอยู่ จากนั้นจะเริ่มย่อตัวพักฐานในช่ วงไตรมาสที่ 2/2561 เพราะไร้ข่า วดีใหม่ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวเหมือนตล าดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก

“ในปี 2561 ตลาดหุ้นทั่วโลกยังค งเป็นขาขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560  เพราะเศรษฐกิจแต่ละประเทศฟื้นตั วดีพร้อมๆ กัน แต่ลักษณะการปรับขึ้นจะแบบผันผว นกว่าปี 2560 เนื่องจากสภาพคล่อ งทั่วโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดล งเรื่อยๆ สำหรับปัจจัยบวกของหุ้นไทยในปี  2561 จะได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจไ ทยที่คาดว่าจะโต 4.1% ภาครัฐเตรี ยมลงทุนมากถึง 2.5 แสนล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นราว 3เท่าตัวจากปี 25 60 ที่ลงทุนประมาณ 8 หมื่นล้ านบาท ประกอบกับนักลงทุนต่างประเทศถือ ครองหุ้นไทยน้อยตำ่สุดรอบ 10 ปี  ( 5 ปีที่ผ่านมาขายสุทธิสะสม = 3.4 แสนล้านบาท ) การปรับลดประม าณการกำไรบริษัทจดทะเบียนผ่านจุ ดต่ำสุดไปแล้ว การเมืองมีเสถียรภาพ และหุ้นไทยยังปรับขึ้นน้อยกว่า  MSCI Asia ex.Japan” นายวิวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเ ปิดปีใหม่ดัชนีหุ้นไทยอาจย่อลงป ระมาณ 30 จุด แต่ไม่หลุดแนวรับ 1,710 จุด ( ต่ำสุดราวกลาง ม.ค. 2561 ) จากนั้นจะไปทำจุดสูงสุดของไตร มาสที่1/2561 ที่ 1,800 จุด ก่อนย่อตัวลงพักฐานมาอยู่ในไตรม าสที่ 2/2561 เพื่อรอดูสถานการณ์ หากประกาศวันเลือกตั้งในเดือน มิ.ย. 2561 และจัดการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. 2561 จะทำให้เงินทุนต่างประเทศไ หลเข้าอีกประมาณ 1.2 แสนล้ านบาทดันดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวในค รึ่งปีหลังและขึ้นไปแตะ 1,900 จุ ดได้ไม่ยาก แต่กรณีที่เลื่อนวันเลือกตั้งออ กไป คาดว่ากองทุนในประเทศจะถล่ มขายหุ้นจนทำให้ดัชนีร่วงหลุด 1 ,700 จุดลงไปที่แนวรับ 1,650 - 1,600 จุดได้

สำหรับหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในปี  2561 มองว่า หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัส ดุก่อสร้างจะปรับตัวขึ้นอย่างร้ อนแรงในช่วงครึ่งปีหลัง ได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนที่ เพิ่มขึ้นของภาครัฐ โดยมีหุ้นเด่นคือ SCC, SEAFCO, PYLON, STEC, UNIQ,CK ขณะที่หุ้นกลุ่มนิ คมอุตสาหกรรมจะได้รับผลบวกจากร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พ.ศ. ...เริ่มบังคับใช้ โดยมีหุ้นที่น่าสนใจคือ AMATA , WHA , ROJNA  นอกจากนี้ ยังมีหุ้นกลุ่มพลังงาน พลังงานทางเลือกปิโตรเคมี ที่น่าสนใจคือ PTTGC , IRPC, BCPG , GPSC , TPIPP กลุ่มสื่อสาร ที่น่าสนใจคือ ADVANC , TRUE กลุ่มสื่อที่น่าสนใจรับการ เลือกตั้งคือ PLAN B  อสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจคือ  LH , QH  , PSH

ทั้งนี้ งานสัมมนาTISCO Monthly GURU Updatesเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมนา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์และทิศทางกา รลงทุนเพื่อช่วยให้ลูกค้าทิสโก้ และนักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการ เงิน ตามกลยุทธ์การเป็นผู้แนะนำการลง ทุนชั้นนำ หรือTop Advisory Houseของทิสโก้
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ