อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหวั่นระยะยาวชะลอตัวหลังเจอปัญหาอ้อยไฟไหม้เพิ่ม

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายหวั่นระยะยาวชะลอตัวหลังเจอปัญหาอ้อยไฟไหม้เพิ่ม


 

โรงงานน้ำตาลทราย เผยข้อมูลรายงานผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 60/61 ช่วงโค้งแรก 19 วัน หลังเปิดหีบอ้อยตั้งแต่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีอ้อยส่งเข้าหีบรวม 10.2 ล้านตัน เทียบปีก่อนหีบอ้อยได้ 8.2 ล้านตัน โดยโรงงานสามารถหีบอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.0 ล้านตันต่อวัน ผลิตน้ำตาลได้แล้ว 8.3 ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ) ขณะที่ยิดล์น้ำตาลทรายต่อตันอ้อยและค่าความหวานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่มีความกังวลเรื่องคุณภาพอ้อยในช่วงต่อไป หลังชาวไร่อ้อยจัดส่งอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพิ่ม

     นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากที่ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เห็นชอบการเปิดหีบอ้อยของ ประจำฤดูการผลิตปี 2560/61 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 51 โรงงาน จากจำนวนทั้งหมด 54 โรงงาน รับอ้อยเข้าหีบในช่วงระยะเวลา 19 วันแรก (1-19 ธันวาคม 2560)  ได้แล้วกว่า 10.16 ล้านตัน เทียบกับปีก่อนหีบอ้อยได้ 8.17 ล้านตัน ประสิทธิภาพการหีบอ้อยฤดูการผลิตนี้ดีขึ้นเมื่อปรียบเทียบกับระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้เฉลี่ย 1.03 ตันต่อวัน แม้ว่ามีอีกหลายแห่งยังไม่เปิดหีบอ้อยก็ตาม

     ส่วนคุณภาพอ้อยเข้าหีบในช่วงแรกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในช่วงแรกของฤดูการผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 81.62 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบในปีก่อน ได้ยิลด์น้ำตาลอยู่ที่ 77.12 กิโลกรัมต่อตันอ้อย สำหรับค่าความหวานของอ้อยในปีนี้ก็ดีขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 11.17 ซี.ซี.เอส. สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.74 ซี.ซี.เอส. ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้ำตาลดีขึ้นอยู่ที่ 8.29 ล้านกระสอบ (100 กก./กระสอบ)

     “ในช่วงแรกของการหีบอ้อยประจำฤดการผลิตปี 2560/61 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากโรงงานน้ำตาลได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยประเมินว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 105 ล้านตัน ซึ่งจากการเตรียมการเป็นอย่างดี ทำให้ประสิทธิภาพการหีบสกัดน้ำตาลได้ดี แม้ว่าในช่วงแรกมีปัญหาอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้น” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

     อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลยังมีความกังวลกับคุณภาพอ้อย โดยพบว่าจากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 10.16 ล้านตันนั้น มีอ้อยไฟไหม้สูงถึง 5.73 ล้านตัน ขณะที่อ้อยสดมีเพียง 4.43 ล้านตัน ดังนั้น โรงงานน้ำตาลจะต้องรณรงค์ให้ชาวไร่ตัดส่งอ้อยสดมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดให้ได้ยิลด์น้ำตาลสูงขึ้น และช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รายได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ กอน. กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นต่ำกว่าปีก่อน โดยในเขตคำนวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 กำหนดราคาอ้อยอยู่ที่ 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 52.80 บาทต่อ 1 ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย

     ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นในเขต 5 อยู่ที่ 830 บาทต่อตัน ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. กำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาทต่อ 1 ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นเท่ากับ 355.71 บาทต่อตันอ้อย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด อาคารเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2692-5100 หรือ ID Line : @LBU8361R ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ