“แพทย์” ชี้ โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยเบาหวานเหมือนระเบิดเวลา

วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“แพทย์” ชี้ โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยเบาหวานเหมือนระเบิดเวลา


แพทย์เผยปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถึง 4.8 ล้านคนในประเทศไทย ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้หากผู้ป่วยไม่คอยดูแลสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาล ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอด ไตวาย การรักษาโดยการตัดแขน/ขา หรือ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คาดว่าจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กว่า 80,000 คนต่อปีในประเทศไทย

นพ. เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเหมือนระเบิดเวลาในประเทศของเรา แต่ละปีมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มมากขึ้น จากรายงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ปี 2561 เปิดเผยว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในระบบโรงพยาบาลของรัฐบาล พบว่ายังมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสมได้ตามเป้าหมายสูงอยู่ ซึ่งส่งผลสร้างภาระเพิ่มขึ้น และเป็นปัญหาซึ่งกระทบต่อระบบสาธารณสุข รวมทั้งยังสร้างความลำบากให้กับชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว จึงอยากแนะนำให้ทางภาครัฐ แพทย์ และผู้ป่วย ป้องกัน ควบคุม และตรวจวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มซึ่งหากทำตามคำแนะนำเช่นนี้จะสามารถลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ได้ร้อยละ 20 และเพิ่มจำนวนเคสผู้ป่วยที่สามารถควบคุมโรคได้ตามเป้าหมายได้ร้อยละ 20 เช่นกัน

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิลส์ มองเตเลสโกต์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส กล่าวเสริมว่า ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนมากจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะโรคหัวใจล้มเหลว (HF) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในช่วงต้นและมักไม่สามารถตรวจพบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แม้ว่าจะมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอยู่ โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประชากรทั่วโลก และยังเป็นโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน และต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

สำหรับ ทางเลือกในการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการรักษาโรคเบาหวาน เนื่องจากข้อแนะนำการรักษาโรคเบาหวาน ของทั้ง สมาคมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม และสมาคมแพทย์โรคหัวใจทั่วโลก ได้มีการระบุถึงโรคทางด้านหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีการแนะนำการรักษาและยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนดังที่กล่าวมา

จากผลงานวิจัยล่าสุด ของยาเม็ด ชนิดรับประทาน ในกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไต โดยมีการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ได้มีการนำเสนอในงานประชุมของแพทย์โรคหัวใจ โดยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ (American Heart Association หรือ AHA) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยืนยันถึงคุณประโยชน์ของการใช้ยาที่มีกลไกขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ และงานวิจัยนี้ได้มีการให้พิจารณาใช้ยาที่มีกลไกขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ตั้งแต่ระยะแรกๆ ทั้งที่ยังไม่มีภาวะของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วด้วย งานวิจัยดังกล่าวถือเป็นการศึกษาวิจัยในคนไข้เบาหวานเกี่ยวกับผลทางหลอดเลือดหัวใจที่ใหญ่ที่สุดงานวิจัยหนึ่ง โดยสุ่มทำในผู้ป่วยจำนวน 17,160 คนจาก 882 แห่งใน 33 ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ