“เกาะหมาก” ไม่เคยเปลี่ยน เราก็ไม่เคยเปลี่ยนใจ by.เรื่อง/ภาพ ลานลม

วันอังคารที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“เกาะหมาก” ไม่เคยเปลี่ยน เราก็ไม่เคยเปลี่ยนใจ by.เรื่อง/ภาพ ลานลม


หลายครั้งที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่เดิมๆ มักจะได้ยินว่า “สมัยก่อนนะ...” เพราะการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นแต่เพียงด้านของเศรษฐกิจ ทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ แต่ไม่ใช่ที่นี่ “เกาะหมาก” ที่ที่มาเยือนกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม

แม้ว่าการเติบโตของเกาะหมากจะไม่ได้แปลกแยกเป็นเกาะปิดที่ทำตัวโบราณ แถมยังดูทันสมัย เต็มไปด้วยความคิดที่น่าสนใจ ภายใต้จุดยืนที่ยังคงเดิม แม้ว่าจะมีจำนวนโรงแรมเข้ามาเพิ่ม แต่ทุกการลงทุน ทุกชีวิตที่เป็นอยู่บนเกาะแห่งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกัน

ล่าสุด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนบนเกาะหมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “เกาะหมากสดใส ร่วมใจลดคาร์บอน Kohmak...Low Carbon”

โดยในครั้งนี้ได้ทำข้อตกลงธรรมนูญเกาะหมาก 8 ข้อ เพื่อเน้นย้ำความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

1. ไม่สนับสนุนให้เรือเฟอร์รี่นำยานพาหนะของนักท่องเที่ยวข้ามมายังเกาะหมาก

2. รถจักรยานยนต์ให้เช่าต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนห้องพักบนเกาะหมาก

3. ไม่สนับสนุนการใช้วัสดุจากโฟม หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อใส่อาหาร

4. ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในที่สาธารณะ และแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด

5. ไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีที่มีสารตกค้างสูง

6. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวน หรือเป็นการเดือดร้อน ในเวลา 22.00 น. – 07.00 น.

7. ไม่สนับสนุนกีฬาทางบกและทางทะเลที่ใช้เครื่องยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน

8. ห้ามนำ ห้ามเสพ ห้ามจำหน่ายสารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดบนเกาะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้จักรยานสำหรับเดินทางในเกาะหมาก อพท. จึงช่วยสนับสนุนจักรยานจำนวน 100 คัน มอบให้แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการรถจักรยานได้ 2 แบบ คือ ฟรี และเสียค่าเช่าในอัตราสูงสุดไม่เกินคันละ 50 บาทต่อวัน นอกจากลดการใช้เครื่องยนต์แล้ว ชุมชนและผู้ประกอบการบนเกาะหมาก ยังมีกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดร่วมกับ อบต. และนักท่องเที่ยวทุกวันเสาร์ ภายใต้ชื่อ Trash Hero รวมถึงช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนบนเกาะและนักท่องเที่ยว 

เพราะเกาะหมาก ไม่เคยเปลี่ยน เราก็ไม่เคยเปลี่ยนใจ ยังเก็บเกาะหมากไว้ เป็นเกาะในดวงใจ...เสมอ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเซอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ