สุโขทัย เปิดบ้าน จัดงาน“ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” ดึงนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล ส่งท้ายปี2561

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

สุโขทัย  เปิดบ้าน จัดงาน“ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” ดึงนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล ส่งท้ายปี2561


“จังหวัดสุโขทัย” เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก 

ล่าสุด นายสิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ต้องการเร่งส่งเสริมการตลาดมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว ล่าสุดโหมหนักทำตลาดท่องเที่ยว ส่งท้ายปี2561 จัดงาน“ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” ดึงนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยวขนสินค้าเกษตรเสิร์ฟคนกรุงฯ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยานี้ เป็นการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาหาตลาดใหม่ๆ สร้างมาตรฐานการบริการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

“ภายในงานจะมีพี่ แมว จีระศักดิ์ ปานพุ่ม หนึ่งในพรีเซ็นเตอร์โครงการ มาร่วมแจกสติ๊กเกอร์ไลน์แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่นักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลนิยมใช้ในการสื่อสารกันอีก ”

พร้อมกันนี้ ยังร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดงาน “สุโข Innovation” โชว์สินค้านวัตกรรม หวังบุกตลาดสากล และจัดงานโรดโชว์ “สุขโข แลนด์ แดนเกษตร” ตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเจาะตลาดโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานเปิดงาน 

อย่างไรก็ตามยังเป็นการจับมือผู้ประกอบการ ต่อยอดสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม หวังนำสินค้านวัตกรรมบุกสู่ตลาดสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า รวมทั้งการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเสริมว่า การจัดงานทั้ง 3 งานในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม ที่จะได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ ในการที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ก้าวออกสู่ตลาดสากลเพื่อสร้างมูลค่าการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่จ.สุโขทัย

สำหรับการจัดโรดโชว์สินค้าเกษตรในงาน “สุขโข แลนด์ แดนเกษตร” นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและมีผลไม้ที่สำคัญทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท แต่ในทุกปีมักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตำเมื่อถึงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความพยายามวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการผลิต และขยายฐานการตลาด รวมทั้งพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการสร้างมูลค่าการค้าโดยการแปรรูป พัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและผลไม้ ให้สอดคล้องกับการตลาดในปัจจุบัน

โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่นการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนจากผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจังหวัดสุโขทัยกับผู้ซื้อและผู้ส่งออก

 
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ