ททท. จัดทริปทำบุญข้ามภาค! นำสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป แอ่วเหนือ

วันจันทร์ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2561

ททท. จัดทริปทำบุญข้ามภาค! นำสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป แอ่วเหนือ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “พาเที่ยวข้ามภาคสนุกสุขสันต์ กับ อ.คฑา” ซึ่งได้ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, โมโน กรุ๊ป , โรงแรมในเครือฟอร์จูน กรุ๊ป และภัตตาคารฮองมิน นำสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมพลังแห่งความสุข ทั้งทางกาย และทางใจ โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมนำขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมพาเที่ยวสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ “12 เมือง ต้องห้าม...พลาด Plus” ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ชวนเที่ยวเมืองไทยพลัสความสุขยกกำลังสอง และสัมผัสกับความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย

สำหรับโครงการ “พาเที่ยวข้ามภาคสนุกสุขสันต์ กับ อ.คฑา”ที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน โดยมี ผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมนำสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปถึง

• วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีมะแมความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพฯ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ, ทิศใต้ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา, ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์และทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

• วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม พร้อมสักการะหลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

• วัดเกตการาม มีเจดีย์เกษแก้วจุฬามณี ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอ เป็นองค์แทนเจดีย์เกษแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อให้คนที่เกิดในปีนักษัตรปีจอได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ภายในมีพระวิหารสถาปัตยกรรมล้านนา หน้าบันไดประดับด้วยงานไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา หลังพระวิหารประดับกระจกแก้วสีต่างๆ เป็นลวดลายสวยงามพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีพิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม เป็นที่เก็บรวมรวมของเก่าแก่มีค่าตั้งแต่โบราณกาล เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เนื่องจากที่วัดเกตมีของเก่าแก่สะสมไว้มาก อีกทั้งยังมีชาวบ้านบริจาคสิ่งของให้พิพิธภัณฑ์กันเป็นจำนวนมาก

• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ก่อตั้งโดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทรงรับอยู่ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อรับเด็กหญิงกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ หรือเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ตลอดจนเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เมื่อจบการศึกษาสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ และเยี่ยมชมพระบรมรูปไม้สลักปิดทองรัชกาลที่ 9 ชมการแสดงจากนักเรียน และชมสินค้าผลงานของนักเรียน

• วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน และยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกา ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย จะพบกับพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร นอกจากนี้ภายในวัดยังจัดแสดงวัตถุโบราณที่อาคารพิพิธภัณฑ์ 50 ปี ทางด้านในจัดแสดงวัตถุโบราณและสิ่งของต่าง ๆ มากมาย 

• ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่ริม  ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ และมีไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ม่อนแจ่มอยู่บนสันเขา บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือ เป็นป่ารกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกฝิ่นจนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย เมื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง และได้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในลักษณะของแค้มปิ้งรีสอร์ท ไฮไลต์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ และจากนั้นร่วมเดินทางไปที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟริมน้ำตกที่มีคอนเซ็ปตามชื่อร้าน แค่เดินเข้ามาบริเวณร้านก็จะได้สัมผัสถึงความสดชื่นจากธรรมชาติทั้งน้ำตกและป่าไม้ที่ยิ่งมองยิ่งเพลินตา

หลังจากไหว้พระขอพรอิ่มบุญแล้ว ก็ตระเวนกินให้อิ่มท้อง ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นอันเลื่องชื่อที่ ขันโตก ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สัมผัสการรับประทานอาหารล้านนา และชมการเต้นรำแบบดั้งเดิมที่งดงาม พร้อมจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับ อ.คฑา ชินบัญชร และลูกค้า M Card ตามมาด้วยร้านที่สอง ร้านครัววันดี สัมผัสอาหารพื้นเมืองของชาวลำพูนที่มีรสชาติอร่อย ถูกปาก และไม่พลาดลิ้มรสชาติอาหารจีนในตำนานของเมืองเชียงใหม่ที่ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง และปิดท้ายที่ ร้านข้าวซอยลำดวน เป็นร้านต้นตำหรับข้าวซอยที่เชียงใหม่มีประวัติอันยาวนาน เป็นร้านแรกที่คิดค้นสูตรน้ำกะทิแกง พร้อมเพลิดเพลินใจไปกับการเดินเที่ยวชม และถ่ายภาพสวยๆ ที่ถนนคนเดินท่าแพ สำหรับของฝากยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน อาทิ ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม, แคปหมู, ข้าวซอยตัด, ขนมปังโฮมเมด, ผลิตภัณฑ์จากผ้า, ผลไม้เมืองหนาว, เมล็ดกาแฟ, ชาอบแห้ง เป็นต้น งานนี้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับสมาชิก M Card เดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน และอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/mcardforall หรือ https://www.mcardmall.com
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่​ 423 ถนนบอนด์สตรีท​ ต.บางพูด​ อ.ปากเกร็ด​ จ. นนทบุรี​ 11120
โทรศัพท์ 02-0377423 , 02-0477243 ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ