รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ส่งโปรแกรมสุขภาพรับเทรนด์ตลาดโลกโตปีละ 20% หนุนจากนโยบายภาครัฐ ให้ฟรีวีซ่า 90 วัน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ส่งโปรแกรมสุขภาพรับเทรนด์ตลาดโลกโตปีละ 20% หนุนจากนโยบายภาครัฐ ให้ฟรีวีซ่า 90 วัน


บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ผนึกกำลัง เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท รุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism รับเทรนด์ทั่วโลกเติบโตปีละ 20% หลัง Global Wellness Institute คาดปี 2025 มีมูลค่าธุรกิจ Wellness ทั่วโลกสูงถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ชี้ศักยภาพประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้าน และได้แรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ ให้ฟรีวีซ่า 90 วัน ดึงนักท่องเที่ยวทั้งตลาดไทย และต่างชาติที่สนใจสุขภาพ เดินหน้าส่งโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ผสานการพักผ่อนในโรงแรมใจกลางเมือง ทำตลาดเวลเนสแบบครอบคลุม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวชศาสตร์เชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการปั้น Wellness Tourism ให้เติบโตในประเทศไทย

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Wellness Destination อันดับ 2 ของโลก โดยการจัดอันดับของ Global Wellness Institute, จากข้อมูลในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึง 15.5 ล้านคนสร้างรายได้สูงถึงประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้จ่ายประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งมูลค่าตลาดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจาก จีน ญี่ปุ่น และ อินเดีย บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จึงเล็งเห็นโอกาสในตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ให้มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริการดูแลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลเชิงป้องกัน และเสริมสร้างสังคมสุขภาพดี โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ชั้นนำในระดับเอเชีย จึงวางแผนงานในการพัฒนาให้ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ล่าสุด ได้ร่วมมือกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ผสานการพักผ่อนอย่างลงตัว ภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat เพื่อช่วยผลักดันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มองเห็นโอกาสทางการตลาด จากเทรนด์ความต้องการดูแลสุขภาพในรูปแบบ Wellness ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ที่เทรนด์ปัจจุบันคนทั่วโลกมีความต้องการและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ Wellness รัฐบาลยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเตรียมให้มีมาตรการฟรีวีซ่า 90 วัน กับนักท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมายสำคัญ หรือโครงการใหญ่ ๆ เช่น เขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor : AWC) ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวโดยรวม รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายแพทย์ตนุพล กล่าวว่า บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก วางแผนรองรับการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทย สู่การเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Wellness destination of the world) โดยการจัดโปรแกรมการการรักษาสุขภาพแบบพิเศษต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือกับเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ด้วยการออกแบบโปรแกรมเวลเนสที่บูรณาการเรื่องการดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการพักผ่อน อาทิ การลดน้ำหนัก, การชะลอวัย, การนอนหลับที่ดี เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายรักษ์สุขภาพให้กว้างขึ้น สำหรับการบริการภายใต้แบรนด์ BDMS Wellness Retreat ที่มอบให้เป็นทางเลือกกับนักท่องเที่ยวและแขกที่มาพักผ่อนในประเทศไทย ไปพร้อมดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สุขภาพดี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การพักผ่อนเชิงสุขภาพที่หลากหลาย 

นายแดน สมิทธ์ ผู้จัดการทั่วไป เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพปัจจุบันว่า มีแนวโน้มและทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการกลับเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศตะวันออกกลาง จีน สิงคโปร์ และอินเดีย กลุ่มประเทศเหล่านี้ สร้างมูลค่าทาง Wellness Tourism แก่โรงแรมได้มากกว่ากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงสถิติการกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเรามีบริการด้าน Wellness เป็นตัวส่งเสริม

นายแดน กล่าวอีกว่า จากทิศทางการเติบโตของธุรกิจ Wellness ดังกล่าว เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จึงเตรียมความพร้อมด้วยการผนึกกำลังกับบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ขยายการบริการด้านสุขภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นเอกลักษณ์รวมถึงโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่าง ๆ ไว้รอรับนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ เครื่องบำบัดแบบลอยตัว สปาทรีทเมนท์เฉพาะบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านโภชนาการและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ โดยคาดว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตด้านจำนวนผู้ใช้บริการและผลประกอบการให้กับ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท ตามเป้าหมายที่วางไว้

พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า BDMS Wellness Retreat มีเป้าหมายสำคัญในการผสานระหว่างการดูแลสุขภาพและการพักผ่อนให้ลงตัว และตอบโจทย์กับคนหลากหลายไลฟ์สไตล์ ที่สนใจทั้งการท่องเที่ยวไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ ช่วยให้การใช้วันหยุดหรือเวลาแห่งการพักผ่อน สอดคล้องไปกับการดูแลสุขภาพได้อย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องสุขภาพในระหว่างวันพักผ่อน ได้มีประสบการณ์รูปแบบใหม่ กับการตรวจสุขภาพและพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทัศนียภาพแบบสวนใจกลางเมือง

พญ.พิชชาพร กล่าวอีกว่า BDMS Wellness Retreat ที่สาขาโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท สร้างความร่วมมือในการผสานสุขภาพพร้อมกับการพักผ่อน ด้วยการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมชูจุดเด่นผ่านคอนเซปต์ มอบการดูแลสุขภาพ แบบ Retreat โดยอาศัยแนวคิดใหม่ ที่ไม่ต้องปลีกตัวไปไกล ๆ สามารถทำได้ในเมือง ในบรรยากาศสงบ และมี Wellness Service อาทิ สปา ที่มีศาสตร์การนวดที่หลากหลาย และอาหารสุขภาพ ที่โรงแรมนำมาดูแลร่วมกับ wellness ทำให้สัมผัสถึง “Wellcation” ได้ทุกวัน ด้วยการวางรูปแบบกิจกรรมทางสุขภาพ ให้ลงตัวกับความต้องการของผู้เข้าพัก โดยมุ่งเน้นให้ได้รับความพอใจ ทั้งการดูแลสุขภาพและพักผ่อน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตารางกิจกรรมที่แน่นจนเกินไป หรือจำกัดขอบเขตจนทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลาย ด้วยโจทย์ที่ชัดเจนนี้ BDMS Wellness Clinic Retreat จึงมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพที่ยืดหยุ่น โดยยึดไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักเป็นหลัก อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 3 วัน 2 คืน (Healthy Renew Retreat), โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ 2 วัน 1 คืน (Anti-Aging Retreat), โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหาร (CEO & Executives Retreat) และโปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep Retreat Package) ที่ผู้เข้าพักสามารถตรวจคุณภาพการนอนหลับ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงลำโพงและโคมไฟข้างเตียง ที่ช่วยบำบัดและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการนอนหลับ โดยไม่จำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล

“BDMS Wellness Retreat ยังได้ออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Postoperative care) ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน ทั้งฝั่งบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ที่คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มี David Gym Solution เครื่องมือออกกำลังกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง และฝั่งโรงแรมเมอเวนพิค ที่มีห้อง Ice Room เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ เพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการพักผ่อนที่โรงแรม บรรยากาศสวนใจกลางเมือง ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดี”
บริษัท สมาร์ท โกลด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด SMART GOLD MEDIA GROUP CO.,LTD. ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ