อพท.ขับเคลื่อน“คิดถึงชุมชน”เรียนรู้แหล่งโบราณทวารวดีอู่ทอง เล่าขานเมืองลูกปัด สัมผัสวิถีชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

วันอังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อพท.ขับเคลื่อน“คิดถึงชุมชน”เรียนรู้แหล่งโบราณทวารวดีอู่ทอง เล่าขานเมืองลูกปัด สัมผัสวิถีชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย


น.อ.อธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของ อพท.และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการคิดถึงชุมชน

น.อ.อธิคุณ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงตลาดคุณภาพหลังสถานการณ์โควิด-19 อพท. ได้ทำการคัดเลือกชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในชุมชนนำร่องของ แคมเปญ "คิดถึงชุมชน" ที่จะพาผู้โชคดีสัมผัสวิถีและกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน 12 แห่งทั่วประเทศ

โดย“อู่ทอง”นับเป็นเมืองโบราณที่มีความเป็นมายาวนานนับพันปี  ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ ว่าเคยเป็นทั้งเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี และเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ  เป็นจุดก่อกำเนิดวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะมากมายในปัจจุบัน

ทั้งนี้ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการปั้นและเพ้นท์หัวตุ๊กตาโบราณทวารวดี เป็นฝายาดม ยาหม่อง หรือกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำสิ่งรอบตัวในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  สืบสานต่อกันมาเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว อย่างตาลต้านตึงที่ได้นำวัตถุดิบจากท้องถิ่นอย่างก้านต้นตาลมาดัดแปลงเป็นไม้นวดแผนโบราณ เหล่านี้ อพท.จึงได้ผลักดันส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทองให้เป็นต้นแบบตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ให้เกิดความไว้วางใจตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับแคมเปญ "คิดถึงชุมชน" อพท. จะมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกผ่านเพจ DASTA Thailand ให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม FAM Trip กับ อพท. จำนวน 12 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงตลาดคุณภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวชุมชน และช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ