สุข อุ่นใจ ที่ “ชัยนาท” จุดเช็คอินห้ามพลาด “เส้นทางประวัติศาสตร์ เสริมศรัทธาบารมี วิถีชัยนาท”

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สุข อุ่นใจ ที่ “ชัยนาท” จุดเช็คอินห้ามพลาด “เส้นทางประวัติศาสตร์ เสริมศรัทธาบารมี วิถีชัยนาท”


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ  หอการค้าจังหวัดชัยนาท สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และธุรกิจภาคเอกชน จัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  “เส้นทางประวัติศาสตร์ เสริมศรัทธาบารมี วิถีชัยนาท” นำเสนอจุดเช็คอินเสริมสิริมงคลที่ห้ามพลาด ผสมผสานความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ส่งต่อรายได้กระจายสู่ชุมชนเข้มแข็ง ท่ามกลางการควบคุมมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

นางสุขทวีภทรวรรณา ทรัพย์ทรงทวี สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชัยนาท หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก ได้กำหนดจัดเส้นทางท่องเที่ยว รวม 4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางประวัติศาสตร์ เสริมศรัทธาบารมี วิถีชัยนาท, เส้นทางเที่ยวตามใจ นาทีนี้ที่ชัยนาท, เส้นทางปั่นสนุก Bike For Fun และ เส้นทางเที่ยวปลูกป่า กินอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชัยนาท ซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติ เกษตรกรรม เป็นแหล่งที่ปลูกข้าวได้ทั้งปี พร้อมด้วยวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่เหมาะกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนในปัจจุบัน ทั้งคาเฟ่ จุดชมวิว ที่พัก สตรีทอาร์ต ฯลฯ 

นอกจากการนำเสนอจุดแข็งของจังหวัด พร้อมเติมเสน่ห์ใหม่ ๆ เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวแล้ว ในปี 2565 จังหวัดชัยนาทมีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพโดยรวมของจังหวัด อันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ยังบริสุทธิ์อยู่มาก

สำหรับ “เส้นทางประวัติศาสตร์ เสริมศรัทธาบารมี วิถีชัยนาท” เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานอันเก่าแก่ พร้อมเรื่องราว เรื่องเล่า อันน่าสนใจ ชวนให้เข้ามาเที่ยวชม และกราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  เหมาะกับการเดินทางมาเพื่อ “เสริมศรัทธาบารมี” รับสิ่งดี ๆ เข้าสู่ชีวิต

** แห่ผ้าเสริมบุญ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร **

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พระอารามหลวงของจังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ภายในวัดนี้มีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุก ๆ ปีจะมีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุ หากมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อเพื่อร่วมทำบุญถวายผ้าห่มพระธาตุ

** ชมศิลปะล้ำคุณค่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี **

ภายในบริเวณวัด ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี”  เป็นสถานที่รวบรวมเก็บ รักษา อนุรักษ์ และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนี (นวม สุทัตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่พบในจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นจำนวนมาก

ไฮไลท์สำคัญคือ “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา  อิทธิพลศิลปะสุโขทัย ราว พุทธศตวรรษที่ 20 – 21 มีความสำคัญอย่างยิ่งจนถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ เนื่องจากพระพุทธรูปโบราณลักษณะนี้มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย

** งดงามเปี่ยมศรัทธา วัดธรรมามูลวรวิหาร **

วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณชิงเขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ประทับบนฐานรูปดอกบัว งดงามด้วยศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา 3

นอกจากความงดงามทางด้านศิลปกรรม ผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าสนใจแล้ว บริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำที่สวยสดงดงามอย่างยิ่ง

** ขอพรหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า **

วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท  ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) วัดแห่งนี้เคยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาส คือ “พระครูวิมลคุณากร (ศุข)” หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม “หลวงปู่ศุข”  ท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ด้วยวัย 76 พรรษา

หลวงปู่ศุขเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนจากทุกสารทิศ เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้านวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยมและแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพัน ภายในวัดบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของหลวงปู่  พร้อมหุ่นขี้ผึ้งและรูปหล่อของหลวงปู่ศุข นอกจากนั้นยังมีรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพบูชา

นอกจากการเข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ผู้คนยังนิยมเข้ามาสะเดาะเคราห์ ต่อดวงชะตา ด้วยการเดินลอดใต้ฐานหลวงปู่ศุข และลอดใต้โลงหลวงปู่สำราญ พร้อมอธิฐานเป็นจำนวน 3 รอบ 

** วัดมหาธาตุ โบราณสถานคู่เมืองสรรค์ **

วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี อีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ด้วยความเก่าแก่ที่ยังคงกลิ่นอายของดินแดนประวัติศาสตร์ เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ ประกอบด้วยวิหารเก้าห้องและเจดีย์กลีบมะเฟืองอันงดงาม พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหลักเมือง หรือ หลวงพ่อหมอ พระพุทธรูปโบราณซึ่งเบื้องหลังองค์พุทธรูปมีแผ่นศิลาสองแผ่นสลักลายเทวรูปปักอยู่คู่กัน ชาวบ้านต่างพากันเรียกว่าหลักเมือง และเชื่อกันว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะพากันมาบนบานศาลกล่าว หรือขอน้ำมนต์เพื่อนำไปรักษาคนไข้

** สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมเรือสำเภาทองยักษ์ **

ศาลเจ้าพ่อกวนอู อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ศาลเจ้าเก่าแก่คู่กับชาวมโนรมย์มายาวนานกว่าสองร้อยปี สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3 ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งเป็นไม้แกะสลัก และองค์รักษ์เจ้าพ่อกวนอู 2 องค์อยู่ด้านข้าง ซุ้มประตูไม้แกะสลักเป็นรูปตุ๊กตาชาวจีนอันงดงาม ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนและชาวไทยมาอย่างยาวนาน   

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ยังมี “เรือสำเภาทองยักษ์” อายุกว่า 70 ปี ตั้งเด่นเป็นสง่า โดยเรือสำเภาลำนี้ได้ถูกกู้ขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อสมัยสร้างเขื่อนเจ้าพระยา และนำมาบูรณะซ่อมแซมใหม่ด้วยไม้สัก ทาด้วยสีทองใหม่ทั้งลำ

** ชิลล์วิวสะพาน ชมสตรีทอาร์ตชุมชนคุ้งสำเภา **

ใกล้กับศาลเจ้าพ่อกวนอู ในชุมชนคุ้งสำเภา จะมีจัดเที่ยวชวนสตรีทอาร์ตชัยนาท บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวอำเภอมโนรมย์ สามารถเที่ยววิถีชีวิตของคนชุมชนริมแม่น้ำ 2 สาย จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา กับแม่น้ำสะแกกรัง เลือกจับจ่ายซื้อหาของกินของฝากในตลาดคุ้งสำเภา ย่านการค้าของชาวไทยจีนโบราณได้ทุกวัน  หรือจะเลือกนั่งชมวิวที่ “2 River at KhungSamphao” ที่พักและร้านกาแฟน่ารัก ๆ ที่มองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

** เด็ดทุกจาน อาหารถิ่นชัยนาท **

เมื่อมาเยือนชัยนาท ต้องห้ามพลาด “ร้านต้นตะขบ” หรือ “ผัดไทยต้นตะขบ” จานอร่อยของจังหวัดชัยนาท ที่ใครไปใครมาต้องแวะมาชิมกันให้ได้ ด้วยสูตรผัดไทยรสชาติเข้มข้น เส้นเหนียวนุ่ม จะเป็นเส้นเล็กหรือวุ้นเส้นก็อร่อยลงตัว ในร้านยังมีบริการอาหารท้องถิ่นที่อร่อย สะอาด เหมาะแก่การเข้ามาเติมพลัง หรือจะแวะไปนั่งชมวิวอันร่มรื่นที่ “วิสาหกิจชุมสวนยางกลางนา” ศูนย์รวมสินค้า OTOP ของดีชัยนาท และร้านกาแฟที่มีจุดถ่ายรูปหลากหลายมุม ทั้งมุมคาเฟ่ริมทุ่งนา สวนป่า ลำคลองเล็กที่สามารถพายเรือเล่นได้ ฯลฯ ใครที่อยากสัมผัสรสชาติแห่งวันวาน แนะนำ “สำรับมโนรมย์” ที่ “วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์ม” ที่พักหลายสไตล์ท่ามกลางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร พร้อมคาเฟ่ที่น่ารักอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท

** ล่องเจ้าพระยา ชมนกปากห่างอพยพนับหมื่นตัว **

บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นท่าเรือสำหรับการล่องเที่ยวชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของอำเภอมโนรมย์ ทั้งเรือเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์และเรือเจริญศรีนาวา เป็นเรือขนาดใหญ่ที่รองรับได้ 30-60 คน พร้อมด้วยห้องน้ำ มีบริการอาหารว่างน่ารัก ๆ หรือจะเลือกเป็นชุดอาหารเย็นก็ได้ ตลอดเส้นทางที่เรือล่องไปจะพบความงดงามของธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่เชื่อมต่อทางน้ำของจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท และจุดชมวิวแม่น้ำสองสี

แต่ไฮไลท์อยู่ที่เกาะตาลัด เมื่อเรือแล่นผ่าน จะพบกับบรรดานกปากห่างนับหมื่นตัว เกาะอยู่ตามต้นไม้ บ้างก็บินโฉบเฉี่ยวโชว์ผู้ชม แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท ใครได้พบเห็นก็สัมผัสถึงความสดชื่น นับเป็นอีกจุดห้ามพลาดเมื่อมาเยือนชัยนาท

ชัยนาทเป็นอีกจังหวัดที่ยังคงความเรียบง่าย ไม่มีการปรุงแต่งมากมาย เหมาะกับการเข้ามาเติมพลังธรรมชาติ  เสริมศรัทธาบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อนึกถึงเสน่ห์ของความเรียบง่ายแต่ได้ใจความ ก็ต้องนึกความอบอุ่นใจเมื่อได้มาเยือนชัยนาท วางแผนเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไป ต้องห้ามพลาด
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ติดต่อสอบถาม ID Line : @siamturakij และ ฝ่ายโฆษณา siamturakijadvertising@gmail.com
© 2013 สยามธุรกิจ